Om KDU:s USA-resa

Krönika publicerad i Kristdemokraten den 16 november 2012.

Så var valet presidentvalet i USA avgjort. Resultatet var mycket jämt men det råder ingen tvekan om att Obama fick förnyat förtroende. Världen kan förbereda sig på fyra år med samma politiska inriktning för världens enda supermakt som under de föregående fyra.

Vi unga kristdemokrater befann oss på plats i Virginia och Washington, med en delegation om sju personer, under sista veckan innan själva valdagen. Veckan var mycket lärorik. Vi har fått mycket inspiration och ny kunskap från studiebesök, diskussioner med volontärer och ledare inom Romney-kampanjen, samt genom att själva ha deltagit i kampanjandet. Vi åkte till USA för att få inspiration och ny kunskap. Det syftet har vi uppnått!

Det är inte första gången som KDU besöker valrörelser. Under de senast åren har vi besökt bland annat Tyskland och Norge. Dessa länder påminner mycket om Sverige – både politiskt och kulturellt. Varför valde vi då att åka till ett land som så är pass annorlunda Sverige som USA?

KDU är inte ensamma i varken Sverige eller Europa om att besöka valrörelsen. Både aktiva SSU:are och personer från andra riksdagspartier har varit på plats för att uppleva USA i valtider. Valet är större än bara röstningen. USA representerar och står för något större. Jag skulle beskriva det som hoppet om en bättre morgondag och vetskapen om att alla människor kan förverkliga sina livsdrömmar. I kontrast till avundsjukans och jantelagens Europa, står den amerikanska drömmen om friheten!

Det är mot bakgrund av detta som Europas och världens fascination för USA ska förstås. Men skillnaderna i praktisk politik ska inte överdrivas. USA står inför samma utmaningar som resten av västvärlden. Skuldsättning och arbetslöshet i kombination med hårdnande konkurrens från länder som Kina är vad det i grunden handlar om. Jag är övertygad om att USA hade kunnat möta dessa utmaningar bättre med Mitt Romney i Vita huset. Det hade också varit bättre för Sverige med vår exportberoende industri. Nu väntar istället höjda skatter och ökad skuldsättning.

Men oavsett vem som vunnit valet kvarstår dock ett faktum: USA är och förblir världens enda supermakt under överskådlig framtid. Världen har att förhålla sig till detta, både politiska makthavare, företagsledare och enskilda människor. Efter vår resa har vi lärt känna detta land lite bättre. Denna form av utbyte tjänar alla på i dagens globaliserade värld.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU