Dags att ställa föräldrarna till svars när ungdomar flippar ur

Debattartikel publicerad på SVT:s debattsida den 5 februari 2013:

I torsdags deltog jag i SVT Debatt och diskuterade de så kallade Instagram-upploppen i Göteborg. Anledningen till att diskussionen åter aktualiserats var en artikel i Aftonbladet (25/1) skriven av två tjejer som var med vid upploppen. De skriver i artikeln om en generation som ”kommer att flippa ur”, som känner att vuxna inte lyssnar och som påstår sig bli trakasserade av polisen.

Det är alltså en bild av att vuxenvärlden har svikit de unga som målas upp.

En del debattörer vill reducera detta till en fråga som endast handlar om människor i storstädernas förorter. Jag menar att detta är ett sätt att nedvärdera alla de hårt arbetande och strävsamma personer som bor på dessa platser i vårt land. Att klumpa ihop dem med bråkstakar som ställer till problem och orsakar stora kostnader för samhället är inget annat än ett hån.

I stället för att peka ut någon enskild grupp vill jag som politiker vara med och skapa goda förutsättningar för människor att förverkliga sina drömmar – oavsett bakgrund, livssituation eller bostadsort.

Jag tror inte att artikelförfattarna talar för någon majoritet av Sveriges ungdomar. De allra flesta har det trots allt bra i vårt land. Men samtidigt kan jag mycket väl förstå den känsla av frustration som en del unga människor känner i tillvaron. Att växa upp och bli vuxen är ingen lätt process – det har aldrig varit enkelt – och kan präglas av osäkerhet och oro inför framtiden.

Men alla människor kan ha problem i olika stadier av livet – med både jobb, skola, familj och vänner. Detta är något vi måste lära oss att hantera, utan att omgivningen blir lidande för det. Samhället får aldrig acceptera att någon använder en jobbig livssituation som ursäkt för att ställa till problem för andra människor, och till och med att starta upplopp riktade mot enskilda personer. Det som hände i Göteborg i december är helt enkelt oacceptabelt och ska behandlas därefter.

Vuxenvärlden måste med tydlighet markera att detta inte är okej!

Att sätta gränser och utrusta unga människor med en moralisk kompass är nämligen en skyldighet som vuxna har gentemot de yngre generationerna. Detta är ett ansvar som främst ligger på föräldrarna. Varken skolan, polisen eller socialtjänsten kan ersätta familjen i en ung människas liv, eller ta ansvar för barns och ungas uppfostran. Därför krävs istället att föräldrarna är närvarande och är en aktiv del i sina barns vardag.

I Sverige har vi länge varit alldeles för dåliga på att tala om detta föräldraansvar. En generell trend i det svenska samhället under det socialdemokratiskt styrda 1900-talet var att det offentliga tog allt större plats och ansvar för människors liv. Stat och kommun har i linje med det organiserat alla samhällets sfärer genom ett högt skattetryck och en långtgående politisering av det privata.

Konsekvensen har blivit att det personliga ansvar vi alla har för våra handlingar och medmänniskor har undergrävts.

Jag menar att upploppen i Göteborg är ett uttryck för detta. Vi ser föräldrar som inte tar ansvar för sina barns beteende, och unga bråkstakar som skyller sitt uppförande på samhället. Att förändra dessa attityder sker inte genom enkla politiska beslut. Det är istället en lång process där det personliga ansvaret kraftigt måste uppvärderas och möjligheter för föräldrar att tillbringa tid med sina barn skapas.

Just detta är grunden för mitt politiska engagemang som ung kristdemokrat. En fortsatt utveckling i motsatt riktning kommer enbart att försämra uppväxtvillkoren för barn och unga.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser