Hurra för de nya antagningsreglerna – flit lönar sig bättre!

Skriver idag tillsammans med Kristdemokratiska studentförbundets ordförande Kalle Bäck i Sundsvalls Tidning om de nya antagningsreglerna till högskolan.

Det grundläggande felet i den svenska skolpolitiken har länge varit att Jantelagen fått för stort utrymme. Elever har inte uppmuntrats tillräckligt att anstränga sig och göra sitt yttersta, vilket har missgynnat såväl de mer studiemotiverade eleverna som de från hem med låg studievana. En jämlik skola ställer höga krav på alla elever. Det är därför glädjande att alliansregeringen styrt in på en väg som gör att flit och hårt arbete lönar sig bättre. De nya reglerna med meritpoäng för antagningen till högre utbildning är ett exempel på detta.

Läs hela artikeln här.

Aron i Sundsvalls Tidning: ”Liberala ST sätter systemen främst”

Svarar i dagens upplaga av Sundsvalls Tidning på den aktuella tidningens ledare från i fredags (30/10). ST, som kallar sig liberala, vill tredela föräldraförsäkringen. Jag menar att den åsikten inte är särskilt frihetlig:

Liberala ST sätter systemen främst
”Män borde ta ut en större del av föräldraledigheten. Av den anledningen borde föräldraförsäkringen tredelas.” Resonemanget härstammar från ST:s ledarsida den 30/10.

Med andra ord: De föräldrar som väljer att dela föräldradagarna på något annat sätt än 50/50 väljer fel och därför bör staten gå in och reglera. Det ska inte gå att välja på något annat sätt än det som den styrande majoriteten tycker är rätt.

Är det vad dagens liberaler kallar frihet? Vi kristdemokrater menar att denna typ av beslut ska fattas på familjenivå – runt köksbordet. Vi vill låta familjerna själva bestämma över deras eget vardagsliv.

Det blir mer och mer uppenbart att Kristdemokraterna är det verkliga frihetspartiet i svensk politik.

Aron Modig
Vice förbundsordförande KDU

KD behövs i regeringen

Insändare publicerad i Sundsvalls Tidning den 9 november och i Borås Tidning den 11 november 2008:

Nyligen fick Kristdemokraterna se sig förbigångna i äktenskapsfrågan. Detta var väldigt olyckligt och skapar på vissa håll tvivel kring vilken nytta partiet egentligen gör i regeringen. Utöver införandet av vårdnadsbidraget och de stora sänkningarna av fastighetsskatten är arbetet i sjuk- och äldrevården något som definitivt påskyndats av (kd).

Kristdemokraterna är det parti som arbetar hårdast för kortare vårdköer. Målet är en vårdgaranti som garanterar möte med en läkare inom en vecka, och operation inom tre månader, från första kontakten med sjukvården. Kristdemokraterna är även den främsta företrädaren för landets äldre. Från och med årsskiftet får de med lägst pension 500 kronor mer i plånboken varje månad. Äldrevården stärks likaså och en nationell värdegrund för äldreomsorgen ska garantera respekt för den enskilda människan och hennes behov.

Kristdemokraterna arbetar hårt för att åstadkomma ett tryggare Sverige. Ett Sverige som sätter den lilla människan i fokus. På detta område är (kd) ensamma. Därför behövs det en stark kristdemokratisk röst både i Sverige och i regeringen.

Aron Modig
Förbundsstyrelseledamot KDU

Livskunskap bör vara ett obligatoriskt ämne i skolan

Insändare publicerad i Sundsvalls Tidning den 24 juli 2008:

Skolan har enligt läroplanen två huvuduppgifter; att utveckla elevernas kunskap och egna tänkande samt att fostra ansvarsfulla samhällsmedborgare. Att man idag fokuserar för lite på den sistnämnda uppgiften är ett av skälen till att mobbning, trakasserier och brist på respekt blir allt vanligare i skolmiljön.

Att kunna räkna matematik, stava rätt och rabbla länders huvudstäder är viktigt för att klara sig väl i livet. Men utöver det måste man också kunna hantera konflikter, kommunicera, tolka andras värderingar och kunna ta beslut. Dessa färdigheter lär dagens skola tyvärr ut i allt för liten utsträckning.

I syfte att råda bot på detta borde Livskunskap införas som obligatoriskt ämne för alla elever på högstadiet och i gymnasieskolan. Ämnet skulle förbereda eleverna på vuxenlivet och lära dem samhällets spelregler, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter samt vad som är rätt och fel. Men också privatekonomi skulle kunna ingå i ämnet så att eleverna tidigt får veta mer om exempelvis konsumentfrågor och pensionssparande.

Med kunskaper av dessa slag i bagaget skulle kommande årgångar av svenska skolelever stå bättre rustade för livet. Effekterna av en generation som fått lära sig vad som är rätt och fel går inte att underskatta!

Aron Modig
Förbundsstyrelseledamot KDU