”We are all in this together”

I tisdags hade jag äran att få bevittna brittiska Tories kongressdebatt om samhällsekonomin, vilken gick under temat Rebuilding our Broken Economy. Det hela var en helt fantastisk tillställning med tal, paneldiskussioner samt mängder av bevis på omänsklig intelligens. Eftersom Storbritannien de senaste åren dragits med gigantiska underskott i de offentlig finanserna (i år väntas budgetunderskottet bli så stort som 12,5 procent av BNP) låg fokus i mångt och mycket på hur en Tory-regering skulle prioritera för att skära ned i de offentliga utgifterna.

Man påtalade gång på gång betydelsen av förvaltarskap samt hur den brittiska ekonomin i framtiden måste bygga på sparande och investeringar istället för på lån och spenderande. Därtill var det mycket diskussion kring hur den stora statsskulden kommer att drabba framtida generationer. Nästa år kommer landet exempelvis tvingas lägga mer pengar på räntebetalningar än på skola och utbildning.

Sessionen avslutades med ett tal George Osborne, David Camerons närmaste man samt ansvarig för finansfrågor i skuggkabinettet. Parollen We are all in this together upprepades gång på gång och rader av konkreta sparförslag presenterades. Sänkta samt frysta löner för samtliga ministrar, frysta löner för samtliga offentligt anställda förutom de allra sämst betalda och soldaterna i Afghanistan, en tioprocentig minskning av antalet ledamöter i parlamentets underhus, höjd pensionsgräns och uppskjuten sänkning av den högsta marginalskatten. Alla skulle helt enkelt vara med och bidra i den osedvanligt besvärliga tiden.

Även bankerna och bankirerna fick ta emot en traditionell Anders Borg-känga då Osborne menade att finanslönerna börjat stiga för fort trots att flera av bankerna fortfarande ”lever” på statliga stödpengar. Han varnade för att använda riktade skatter mot dessa och sade: ”I believe in a free market, not in a free ride.”

Talets avslutning summerar annars innehållet i partiets ekonomiska politik på ett bra sätt:

I have got two young children. I want a prosperous Britain, where my children can be everything they can be. I want an optimistic Britain, where my children can be a part of a strong, tolerant and generous society. I want my children to think that our generation paid off its debts, valued its savors, rewarded responsibility, and invested in their future.

And because I want for my children, I want it for your children too. I want it for everyone’s children, because we are all in this together.

We changed the Conservative Party to be ready for this moment. So that when the moment came, people would see us fit to govern. People would trust us with public services. People would join us to fix the broken society and people would turn to us to lead the economy out of crisis.

We changed the Conservative Party so that to a country that says it is time for a change, we can say: “we are ready to make that change”.

Några av de medier som rapporterat från talet är Daily Mail, Times Online samt Mirror News.

Hela talet kan ses här. Den som kollar riktigt noga märker att såväl undertecknad som Johan Enochsson kan skådas i de applåderande publikskarorna.