KD:s potentiella väljargrupper finns till höger

Skaffa dig ett liv! Det är det budskap som vi unga kristdemokrater i KDU går ut med till de ungdomar vi möter på landets gymnasieskolor under vintern. Det kan låta hårt – men vad är egentligen alternativet? Vi bär alla det yttersta ansvaret för våra liv och har enorma möjligheter att skaffa oss just det liv som vi som enskilda människor vill leva. Samtidigt har politiken ett stort ansvar i att ge alla människor så goda förutsättningar som möjligt att kunna ta tillvara på de möjligheter och talanger som var och en av oss besitter, så att vi alla kan skaffa oss ett så bra liv som möjligt.

Vid rikstinget i Umeå sommaren 2011 fattade Kristdemokraterna beslut om att ”barns och ungas uppväxtvillkor” ska utgöra partiets fokusområde framöver. Under hösten 2011 fastställde sedan partistyrelsen fyra prioriterade områden inom vilka utveckling av ny politik ska ske; familj, skola, ungdomsarbetslöshet och ungdomsbrottslighet. Inom dessa delområden sker nu ett omfattande politikutvecklingsarbete.

KDU står bakom beslutet om att ha barns och ungas uppväxtvillkor som politiskt fokusområde. Det är ett viktigt område inom vilket partiet har hög trovärdighet. Men det är också ett område som både passar partiets prioriteringar väl och kan väcka engagemang inom den egna rörelsen.

Kristdemokraternas allvarliga problem kommer dock inte att lösas bara för att partiets företrädare runtom i landet pratar om samma samhällsproblem och om ungefär samma frågor. Nej, partiets politik för att ge barn och unga bästa möjliga uppväxtvillkor behöver vara såväl enhetlig som inriktad på Kristdemokraternas potentiella väljargrupper. Dessa finns till höger i det svenska politiska landskapet. Det är av oerhört stor vikt att partiets utvecklingsarbete verkligen tillgodoser behovet av en riktigt skarp politisk profilering gentemot dessa väljargrupper.

För att bidra till att Kristdemokraternas politik i framtiden antar rätt fokus lanserar KDU, i samband med Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar som hålls i Västerås idag och imorgon, rapporten ”Skaffa dig ett liv!” med inspel till politikutvecklingsarbetet. I denna rapport presenterar vi 20 förslag på frågor som moderpartiet kan och bör driva.

Trygga hemförhållanden är det mest basala för att barn och ungdomar ska få bästa möjliga start på livet. Sverige behöver helt enkelt mer trygga, starka och stabila familjer! Det vi från politiskt håll kan göra för att åstadkomma detta är att underlätta för familjer ekonomiskt samt att ge dem större inflytande över sina liv – flytta makt från de politiska sammanträdesrummen till köksborden. Konkret borde Kristdemokraterna driva på för ytterligare sänkta skatter för vanligt folk, införande av ett skatteavdrag för barnfamiljer och inrättande av frivillig sambeskattning. Dessutom borde partiet arbeta för mer valfrihet inom barnomsorgen genom införandet av ett barnkonto som ersättning till dagens alla bidragssystem.

Vid sex-sju års ålder börjar de allra flesta svenska barn i skolan. Där får de kunskap för livet, får med sig värderingar och knyter vänskapsband. På detta område är det viktigt att Kristdemokraterna står upp för friskolesystemet och rätten för ungdomar och familjer att välja den skola som passar dem bäst. Partiet borde också arbeta för ett förändrat synsätt på värdegrundsarbetet i skolan, där detta utgör en integrerad del i skolans ordinarie undervisningsarbete och där föräldraansvaret för barns och ungas uppfostran betonas.

Då ungdomarna lämnat skolan och eventuell högre utbildning är det viktigt att det finns jobb söka eller att möjligheterna att starta och driva företag är goda. Därför måste det föras en politik för att stärka företagandet och jobbtillväxten. Nyckeln till en fortsatt god välfärd och fler jobb åt unga stavas inte mer bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utan kraftfulla satsningar och effektiva reformer för ett mer företagsamt Sverige. Därför bör Kristdemokraterna driva att slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, fortsätta sänka arbetsgivaravgifterna och avskaffa sjuklöneansvaret för småföretagare. Dessutom borde både värnskatten och de så kallade 3:12-reglerna avskaffas, som idag är stora hinder för företagande och tillväxt. Insikten om att arbete är helt avgörande för att människor ska kunna skaffa sig ett bra liv ska ligga till grund för alla åtgärder på detta område.

För att Sveriges barn och ungdomar ska kunna ta sig igenom skoltiden, ut på arbetsmarknaden och så småningom skaffa sig en egen familj måste de också kunna känna sig trygga. Unga människors drömmar och framtidstro riskerar att snabbt bytas ut mot en tillvaro präglad av psykisk ohälsa, rädsla och social oro efter att de blivit utsatta för brott. Kristdemokraterna måste därför arbeta för att krafttag ska tas mot brottsligheten. Vi behöver fler poliser som syns på stan och som ser till att alla brott utreds. Vi behöver också ta bort straffrabatten och avskaffa den så kallade 2/3-frigivningen. Dessutom ska föräldraansvaret stärkas också på detta område genom att föräldrarna i alla lägen tvingas vara med på de rättegångar där deras barn deltar.

Vi unga kristdemokrater gör allt för att Sveriges ungdomar ska kunna skaffa sig ett bra liv. Nu vill vi att Kristdemokraterna ska gå samma väg. Det politiska utvecklingsarbetet är avgörande för partiets framtid, oavsett hur partiledarvalet utfaller.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Skaffa er ett liv ni som härjar i Backa

Tidigare i veckan deltog jag i TV-programmet SVT Debatt (15/9). Diskussionen rörde den senaste tidens oro och kriminella handlingar i Göteborgsförorten Backa men även den gångna sommarens upplopp i London. Veckans program var osedvanligt stökigt och rörigt, varför det endast var en del av problematiken och dess lösningar som kom upp till diskussion under sändningen. Detta är ett försök att ge en mer heltäckande bild.

Händelserna i Backa och London har gemensamt att de utförts av en liten grupp ligister som fattat aktiva val om att sätta sig över lagen i syfte att terrorisera sin omgivning, samhället och vanligt folk. De har också gemensamt att brottslingarna i bägge fallen rättfärdigar sitt dåliga beteende genom att skylla på andra; de är svikna av samhället, trakasserade av polisen, frustrerade över klassklyftor eller vad det nu må vara. Det var också den bild som målades upp i veckans sändning av Uppdrag granskning (14/9), som behandlade samma tema.

Att en liten grupp kriminella förstör livet för alla de skötsamma människor och familjer som lever i närheten är förstås varken hållbart eller acceptabelt. Statens absoluta huvuduppgift är att upprätthålla lag och ordning samt garantera medborgarnas trygghet. Att staten lyckas med denna uppgift är en förutsättning för att medborgarna ska ha förtroende för den demokratiska rättsstaten och det civiliserade samhället. Det är ett villkor för att samhället överhuvudtaget ska fungera. Polisen måste därför få ta till de medel som krävs för att upprätthålla ordningen. Verkligheten är sådan att det ibland är nödvändigt med hårda tag och statens signal till ligisterna måste vara tydlig: Det lönar sig aldrig att begå brott!

I grunden är detta en fråga om etik och moral och om vad som är rätt respektive fel. Det finns saker och ting som kan öka risken för att någon ska begå ett brott, men alla människor har i slutändan ett val. Att skylla kriminalitet på externa faktorer är att frånta människor det moraliska ansvar vi har för oss själva och våra medmänniskor.

Men hur går vi vidare då? Vad krävs för att bygga ett tryggt och trivsamt samhälle då polisen löst den akuta situationen? Svaret stavas en politik för goda värderingar. Vi behöver en politik för stabila familjer. Vi behöver en politik för mer gemenskap och ett starkt civilsamhälle. Vi behöver en politik för en skola med kunskap och ordning och reda i fokus. Vi behöver en politik för lag och ordning, med fler synliga poliser på gator och torg samt rättvisa straff.

Som ung kristdemokrat är mitt tydliga budskap till de kriminella personerna i Backa: Skaffa er ett liv! Det kanske låter hårt, men tro mig, ingen annan kommer att göra det åt er. Sluta upp med att provocera polisen, sköt er i skolan, gör era läxor, engagera er i en ideell förening och ta hand om era nära och kära. Hjälp till att bygga upp samhället istället för att förstöra det. Era liv kommer inte att förvandlas bara för att det öppnas ytterligare en fritidsgård. Det är ett återupprättat personligt ansvarstagande och goda värderingar som måste till.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats på SVT:s debattsida.

Ny skolstartskampanj: ”Skaffa dig ett liv!”

Idag lanserar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet skolstartskampanjen ”Skaffa dig ett liv!”. Ladda ned kampanjfoldern här.

Vet du bättre än politiker hur du ska leva ditt liv? Vi är övertygade om det! Politiker ska inte välja åt dig, politiker ska ge dig bra förutsättningar att ta tillvara på just dina talanger och möjligheter så att du kan skaffa dig ett bra liv. För att du ska kunna skaffa dig ett bra liv är det viktigt att det finns en skola som ger dig bra förutsättningar. Vi tycker att alla ska ha rätt att fritt välja den skola som passar just honom eller henne bäst. Vi tycker också att skolan ska ge tydliga signaler genom tidiga betyg och att det ska råda arbetsro i skolan.

För att du ska kunna skaffa dig ett bra liv är det viktigt att du kan få ett jobb när du har pluggat klart. Därför måste det föras en politik för just fler jobb. Vi vill ha en fri arbetsmarknad med färre hinder och ett bättre företagsklimat. Det skulle göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

För att du ska kunna skaffa dig ett bra liv måste du kunna känna dig trygg. Unga människors drömmar och framtidstro riskerar att snabbt bytas ut mot en tillvaro präglad av psykisk ohälsa, rädsla och social oro efter att de blivit utsatta för brott. Vi vill därför att krafttag ska tas mot brottsligheten. Vi gör allt för att ge dig verktygen för att du ska kunna skaffa dig ett bra liv. Men det är alltid du som är ytterst ansvarig för ditt eget liv. Därför säger vi ”Skaffa dig ett liv!” Ingen annan kommer att göra det åt dig.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU