S politik urholkar föräldraansvaret

Debattartikel publicerad i Aftonbladet den 30 oktober 2012.

Ebba Östlin (S) menar att fler ­föräldrar, som får föräldrapenning ska kunna lämna sina barn på dagis 35 timmar i veckan, i stället för dagens lagstadgade 15. Som vanligt går Social­demokraternas politik ut på att fler barn ska vara längre i offentlig barnomsorg och mindre med sina föräldrar. Detta är fel inriktning!

En av de viktigaste frågorna för oss unga kristdemokrater är att skapa mer valfrihet i allmänhet och i barnomsorgen i synnerhet. Det är därför bra att kommunala daghem finns som ett alternativ. Men att, som S, ständigt styra föräldrar att vara mindre tid med sina barn är inte hållbart. Föräldraförsäkringen finns till för att barn ska ges rätten att knyta an till sina föräldrar under första tiden i livet. Detta möjliggör för fler att ta det ansvar det faktiskt innebär att sätta barn till världen. Kristdemokraterna i regeringen har också drivit fram en höjning av golvet i föräldraförsäkringen för att stödja familjer med små marginaler.

Men att uppmuntra fler att samtidigt nyttja föräldraförsäkringen och den offentligt finansierade barnomsorgen är inte en ansvarsfull politik. Det kommer att få till effekt att barngrupperna växer och kvaliteten minskar, samtidigt som föräldraansvaret urholkas.

Fokus för kristdemokratisk ­familjepolitik är skapa goda förutsättningar för barns och ungas uppväxtvillkor. Vi menar därför att det är dags att återupprätta föräldraansvaret och inte en ­politik som lägger över ännu mer ansvar på det offentliga.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser

KDU-kampanj betonar ansvar och gemenskap

Debattartikel publicerad i senaste numret av Kristdemokraten:

Elisabeth Lann kritiserar på ledarplats i Kristdemokraten (16/9) KDUs senaste skolkampanj ”Skaffa dig ett liv!”. Lann framhåller visserligen att KDU har rätt i att ”var och en har ett personligt ansvar för sitt liv” samt att det finns ”viktiga poänger i kampanjens budskap om trygghet och arbete”. Men hon påtalar också att det är synd att KDU ”väljer en individualistisk ansats för sin höstkampanj, istället för att betona ansvaret vi har för varandra”.

”Skaffa dig ett liv!” är en omarbetad variant av en kampanj med samma slogan som drevs under Jakob Forssmeds förbundsordförandetid. Den nya kampanjen syftar till att belysa två väldigt viktiga fundament i den kristdemokratiska ideologin: det personliga ansvarstagandets betydelse samt principen om politikens gränser. Var och en av oss är ytterst ansvarig för vårt eget liv och våra handlingar, medan politikens roll är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för oss alla att ”skaffa oss ett liv”.

I KDU fokuserar vi under denna termin på att lyfta fram just dessa principer men tillsammans, och över tid, bildar våra kampanjer en ideologisk och sakpolitisk helhet. Två av våra sex senaste kampanjer (”Ovärderligt” från 2008 samt Lämna familjen ifred – ska det vara så svårt?” från 2010) betonar till exempel just betydelsen av gemenskap och det ansvar vi har för varandra.

Elisabeth Lann berömmer alltså just de principer som ”Skaffa dig ett liv!” syftar till att belysa men kritiserar att KDU inte i varje kampanjmaterial lyfter fram samtliga delar av den kristdemokratiska ideologin. Det är en märklig och osaklig kritik. Vi kan försäkra Lann om att KDU och förbundets kampanjer står på en fast ideologisk grund.

”Skaffa dig ett liv!” ska dessutom ses i ljuset av Kristdemokraternas fokusområde barns och ungas uppväxtvillkor. Kampanjen är ett försök att konkretisera detta fokusområde genom att presentera politik för en skola med kunskap i fokus, fler jobb och ett samhälle där lag och ordning råder. Det ger bra och trygga uppväxtvillkor åt barn och unga.

I samband med att vi i våras valdes till ny ledning för KDU lyfte Aron Modig i sitt installationstal fram tre ideologiska principer som gör honom till en stolt kristdemokrat. Det rörde sig dels om det personliga ansvarstagandet men även om det civila samhällets betydelse och vikten av att flit alltid lönar sig. Inför framtagandet av nästa stora KDU-kampanj kommer sannolikt något av dessa teman att belysas.

Vi unga kristdemokrater i KDU har nämligen ambitionen att även fortsättningsvis vara en bred men ideologiskt tydlig röst i den svenska debatten.

Aron Modig
Sara Skyttedal
Christian Carlsson

Almedalen 2010

Befinner mig sedan två dagar tillbaka i Visby där årets Almedalsvecka pågår för fullt. Vi är en grupp på drygt 20 KDU:are som är här för att debattera, diskutera, lyssna, lära och mingla.

Inför veckan har det varit en del uppståndelse kring ”Ship to Visby”, en båtresa från Stockholm till Gotland som arrangerats av bland annat Christian Carlsson, förbundsstyrelseledamot för KDU. Såväl Expressen och Göteborgs-Posten som makthavare.se och Alliansfritt Sverige har uppmärksammat aktionen, vars intention enligt Carlsson är att ”sända politiska förnödenheter till Sveriges maktelit” i syfte att ”häva den socialistiska blockering hos våra makthavare som förtrycker människor och som håller verklighetens folk tillbaka”.

Under gårdagen diskuterade jag bostadspolitik och ungas situation på bostadsmarknaden tillsammans med Magnus Andersson (CUF), Erik Bengtzboe (MUF),  Linda Nordlund (LUF) samt Elsa Reimerson från jagvillhabostad.nu. Arkitektstudenterna bloggar om samtalet.

Detta är mina övriga programpunkter för veckan:

  • Frukost med Majblommans riksförbund, samtal tillsammans med företrädare från övriga alliansförbund om hur man kan förbättra barns villkor. Onsdag 7 juli 08:00.
  • Framtidens näringsliv med framtidens ministrar, debatt om vad som ska finansiera framtidens välfärd med Niklas Wykman (MUF), Adam Cwejman (LUF), Magnus Andersson (CUF), Jytte Guteland (SSU), Ida Gabrielsson (Ung vänster) samt Maria Ferm (Grön ungdom). Onsdag 7 juli 12:15.
  • Möte med Sveriges förenade studentkårers (SFS) nyvalde ordförande Beatrice Högå och vice ordförande Elisabeth Gehrke. Onsdag 7 juli 13:30.
  • Skolpolitisk utfrågning med Sveriges elevråd (SVEA). Onsdag 7 juli 16:15.
  • Vi vill vara myndiga – hela livet, samtal kring äldreomsorg tillsammans med Vårdalstiftelsen. Torsdag 8 juli 13:15.
  • Vården behöver anställa – är de unga intresserade? Utfrågning om framtidens vårdpolitik med Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Fredag 9 juli 11:00.
  • Trafikpolitiskt café med BIL Sweden, trafikpolitisk utfrågning med kristdemokraten Lars Gustafsson samt miljöpartisterna Karin Svensson-Smith och Maria Ferm.

Under veckan bloggar Kristdemokraterna på temat ”politikens gränser”, om vad som egentligen bör ligga inom politikens ram. Missa inte att läsa den.

”Vi tror på plikt, solidaritet och hederlighet”

För tredje gången inom loppet av en vecka är Göran Hägglund ute med en lysande debattartikel. I Aftonbladet presenteras Kristdemokraternas tre fokusområden inför valet: arbete och ekonomi, välfärdens kvalitet och politikens gränser. På det förstnämnda temat skriver Hägglund:

Vi eftersträvar inte nödvändigtvis det kortsiktigt mest effektiva samhället. Vi eftersträvar det mänskliga samhället, och det är skillnad. En god samhällsekonomi handlar inte bara om att skapa resurser. Det är den där resurser faktiskt också behålls av hushållen, hos vanliga människor.

En trygghet som enbart baseras på offentliga system är en falsk trygghet. Det genuint trygga välfärdssamhället är i stället det som hålls upp av miljontals starka hushållsekonomier, där människor har så pass mycket resurser själva att de är självständiga och har råd att vara solidariska. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. Det gäller inte minst pensionärernas rättmätiga förväntningar på sänkta skatter. Bortom tabellerna är det detta som är de stabila statsfinansernas slutmål.

När det handlar om politikens gränser fokuserar Hägglund åter på det reglerings- och kvoteringsoffensiv som väntar vid en rödgrön valseger. Det är åt motsatt håll vi behöver gå:

Under de tolv åren socialdemokraterna senast satt vid makten politiserades Sverige i allt högre grad. Det har skapat en kvav förbuds- och regleringsmiljö, och vi har bara börjat vädra ut.

Inför detta samlar sig nu de rödgröna för en regleringsoffensiv. Man öppnar exempelvis för kvotering på allt fler områden i Sverige: familjeliv, universitet, offentlig sektor och företag. Lägger man samman deras kvoteringsiver står vi inför en politisering av det svenska samhällslivet som vi inte sett motsvarigheten till sedan tokvänsterns härjningar på sjuttiotalet.

Vi kristdemokrater är det parti som håller emot. Mot ideologiska pekpinnar ställer vi det civila samhällets fria gemenskaper. Mot tvångspolitik ställer vi en god och trygg civil miljö där lagar och regleringar inte behövs i någon större omfattning. Vi tror på kraften i dygder som plikt, solidaritet och hederlighet.

Andra lästips: