Om KDU:s USA-resa

Krönika publicerad i Kristdemokraten den 16 november 2012.

Så var valet presidentvalet i USA avgjort. Resultatet var mycket jämt men det råder ingen tvekan om att Obama fick förnyat förtroende. Världen kan förbereda sig på fyra år med samma politiska inriktning för världens enda supermakt som under de föregående fyra.

Vi unga kristdemokrater befann oss på plats i Virginia och Washington, med en delegation om sju personer, under sista veckan innan själva valdagen. Veckan var mycket lärorik. Vi har fått mycket inspiration och ny kunskap från studiebesök, diskussioner med volontärer och ledare inom Romney-kampanjen, samt genom att själva ha deltagit i kampanjandet. Vi åkte till USA för att få inspiration och ny kunskap. Det syftet har vi uppnått!

Det är inte första gången som KDU besöker valrörelser. Under de senast åren har vi besökt bland annat Tyskland och Norge. Dessa länder påminner mycket om Sverige – både politiskt och kulturellt. Varför valde vi då att åka till ett land som så är pass annorlunda Sverige som USA?

KDU är inte ensamma i varken Sverige eller Europa om att besöka valrörelsen. Både aktiva SSU:are och personer från andra riksdagspartier har varit på plats för att uppleva USA i valtider. Valet är större än bara röstningen. USA representerar och står för något större. Jag skulle beskriva det som hoppet om en bättre morgondag och vetskapen om att alla människor kan förverkliga sina livsdrömmar. I kontrast till avundsjukans och jantelagens Europa, står den amerikanska drömmen om friheten!

Det är mot bakgrund av detta som Europas och världens fascination för USA ska förstås. Men skillnaderna i praktisk politik ska inte överdrivas. USA står inför samma utmaningar som resten av västvärlden. Skuldsättning och arbetslöshet i kombination med hårdnande konkurrens från länder som Kina är vad det i grunden handlar om. Jag är övertygad om att USA hade kunnat möta dessa utmaningar bättre med Mitt Romney i Vita huset. Det hade också varit bättre för Sverige med vår exportberoende industri. Nu väntar istället höjda skatter och ökad skuldsättning.

Men oavsett vem som vunnit valet kvarstår dock ett faktum: USA är och förblir världens enda supermakt under överskådlig framtid. Världen har att förhålla sig till detta, både politiska makthavare, företagsledare och enskilda människor. Efter vår resa har vi lärt känna detta land lite bättre. Denna form av utbyte tjänar alla på i dagens globaliserade värld.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Efter fyra förlorade år med Obama är vi på plats för att stödja Romney

Stormen Sandy försenade vår resa något. Men nu är en delegation på sju unga kristdemokrater på plats i USA. Här ska vi fördjupa oss och delta i den amerikanska presidentvalrörelsen. Vi besöker Washington D.C. och Virginia för studiebesök på bland annat Pentagon och ett antal tankesmedjor – samt studerar praktiskt valarbete i Mitt Romneys kampanj.

Vi hoppas på att få med oss en hel del inspiration, kunskap och nya kontakter i bagaget när vi reser hemåt igen.

Det är tydligt att Sandy påverkat både kampanjarbetet och den allmänna debatten inför tisdagens val. Åtminstone är det så här på USA:s östkust. Det råder också delade meningar kring vem av de båda kandidaterna som egentligen påverkas mest av det kaotiska läget.

Kommer bilden av Barack Obama som en stark ledargestalt att förstärkas då han rest runt till de mest drabbade områdena för att mana till styrka, tålamod och samarbete? Eller kommer han att misslyckas med detta, med följden att hans popularitetssiffror sjunker? Kan Mitt Romney fortsätta det för honom så viktiga kampanjarbetet och behålla sitt momentum i opinionen, utan att han framstår som okänslig och anklagas för att profitera på andras olycka? Och hur påverkas valdeltagandet av krissituationen?

Ju lägre valdeltagande desto större fördel för Romney, sägs det.

Vår bedömning är i varje fall så här långt att stämningen i det republikanska lägret är god. Romneys insatser i åtminstone de två första valdebatterna har gett klar segervittring hos hans anhängare och arbetsmoralen är hög. Det är tydligt att hans supportrar gärna vill prata så mycket ekonomi som möjligt. Ekonomin är hans starka sida, den har han visat att han kan sköta inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn.

Som medlemmar i International Young Democrat Union (IYDU) har vi unga kristdemokrater tagit ställning för Romney. Att vi ser det republikanska partiets ungdomsförbund Young Republicans som vår systerorganisation innebär förstås inte att vi håller med om allt som de, dess moderparti eller företrädare, står för. Men den strävan som genomsyrar det republikanska partiet ligger närmast vår syn på samhället. Det tar sig inte minst uttryck i synen på staten och civilsamhället.

Som vi ser det står valet i grunden mellan en kandidat vars uttalade mål är att krympa staten och öka civilsamhällets betydelse, genom sänkta skatter och mer subsidiaritet (Mitt Romney) – och en kandidat som tycker att staten ska svälla och att fler beslut ska fattas på federal nivå (Obama).

Vi unga kristdemokrater föredrar i varje läge en politik som flyttar makten närmare människor och stärker de små gemenskaperna.

Vidare finns skillnader i den grundläggande synen på makt. Obama ropar, liksom demokratiska politiker i gemen, ofta efter stora tvingande reformer från Washington. Mitt Romney, däremot, eftersträvar mer av subsidiaritet och att mer makt ska ligga på delstatsnivå, närmare medborgarna.

På det ekonomiska området är Romney tydlig med sin åsikt att det är direkt oansvarigt att spendera pengar som den amerikanska staten inte har, ytterligare bygga på den galopperande statsskulden och sedan skicka notan till kommande generationer. Den offentliga amerikanska skuldsättningen har också ökat påtagligt under de senaste fyra åren, i en högre takt än under de föregående åtta åren. Skuldsättningen som andel av BNP låg på runt 70 procent 2008 men har nu stigit till drygt 100 procent. Obamas primära strävan tycks vara att fortsätta öka de offentliga utgifterna och införa fler regleringar av olika slag.

Om Obama skulle bli omvald kan amerikanerna vänta sig en skattechock, riktad speciellt mot företag och näringsverksamhet. Mitt Romney däremot, som själv har sin bakgrund inom näringslivet, går till val på att göra det mer lönsamt att driva företag och arbeta. Han har dessutom lovat att verka för mer frihandel och öppnare marknader, vilket är nödvändigt om den amerikanska ekonomin ska kunna återhämta sig.

Det är viktigt att komma ihåg att det främst är dessa ämnen som valrörelsen kretsar kring: jobb och ekonomi. I svenska medier framstår det ofta som om aborter och vapenlagar är de frågor som dominerar amerikansk politik. Vem som helst som följer valrörelsen via anglosaxiska medier eller pratar med vanliga väljare i USA kan dock konstatera att detta inte stämmer.

Det USA som går till val om en knapp vecka har fyra förlorade år i bagaget. Vad Barack Obama i valrörelsen 2008 storstilat beskrev som Change har i praktiken endast inneburit fortsatt hög arbetslöshet och ökad statlig skuldsättning. Mitt Romney erbjuder ett annat alternativ.

Att få bukt med den skenande statsskulden och skapa förutsättningar för jobbtillväxt kommer inte att göras över en natt. Men en tydlig färdinriktning är nödvändig för att få världens största ekonomi på fötter igen. Därför är vi i USA för att stödja Mitt Romneys kampanj i den pågående presidentvalrörelsen.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Sara Skyttedal
Förste vice förbundsordförande och internationell sekreterare KDU

Texten har även publicerats på SVT:s debattsida.

Jag hoppas att Romney vinner

När jag 2006 började engagera mig politiskt var det Kristdemokraternas mest fundamentala ideologiska principer som fällde avgörandet i valet av parti. Det handlade om betonandet av den personliga friheten och samtidigt av människans behov av gemenskap. Men också om värdesättandet av förvaltarskap, inte minst på det ekonomiska området, och om den grundläggande synen att beslut som rör vanliga människors vardag ska fattas så nära dem som möjligt.

Det USA som går till val i november har fyra förlorade år i bagaget. Vad Barack Obama i valrörelsen 2008 storstilat beskrev som Change har i praktiken endast inneburit fortsatt hög arbetslöshet och ökad statlig skuldsättning. Det är därför inte förvånande att Obamas popularitetssiffror är låga och att utmanaren Mitt Romney tycks ha goda möjligheter att ta över presidentskapet.

För mig som ung kristdemokrat och borgerlig politiker råder det ingen tvekan om att Republikanerna är det av de amerikanska partierna som står mig närmast. Detta innebär inte att jag håller med om allt som partiet eller dess företrädare står för, men den strävan som genomsyrar det republikanska partiet ligger utan tvekan närmast den borgerliga synen på samhället.

Hos Mitt Romney tar sig detta inte minst uttryck i synen på staten och civilsamhället. Då Obama och det demokratiska partiet talar om nya skattefinansierade reformer och mer offentliga utgifter är det Romneys och republikanernas strävan att krympa staten, just för att den stora staten står i motsats till enskilda människors frihet och det starka civilsamhället. Det är också anledningen till att Romney motsätter sig skattehöjningar för vanliga, hårt arbetande människor och företag.

Att Romney bygger sin politik på tydligt borgerliga värderingar och att Obama inte gör det visar sig också på det ekonomiska området. Den republikanske kandidaten är tydlig med sin åsikt att det är direkt oansvarigt att spendera pengar som den amerikanska staten inte har, ytterligare bygga på den galopperande statsskulden och sedan skicka notan till kommande generationer. Just för att detta underminerar förtroendet för USA och ytterst är ett hot mot hela den globala ekonomin. För Romney är förvaltarskap ledordet och han erbjuder ett ansvarsfullt alternativ som inte innebär en fortsättning på samma väg som länder som Grekland och Spanien vandrat de senaste åren.

De båda presidentkandidaterna skiljer sig också åt i sin grundläggande syn på makt. Obama ropar, liksom demokratiska politiker i gemen, ofta efter stora tvingande reformer från Washington. Mitt Romney däremot, eftersträvar mer av subsidiaritet och att mer makt ska ligga på delstatsnivå, närmare medborgarna.

Dessa mer principiella ståndpunkter får naturligtvis också konsekvenser i praktisk politik, vilket är tydligt i årets valrörelse. Obama har ingen politik för att ens dämpa den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden och i statens finanser. Om han skulle bli omvald kan amerikanerna vänta sig en skattechock, riktad speciellt mot företag och näringsverksamhet. Mitt Romney däremot, som själv har sin bakgrund inom näringslivet, går till val på att göra det mer lönsamt att driva företag och arbeta. Han har dessutom lovat att verka för mer frihandel och öppnare marknader, vilket är nödvändigt om den amerikanska ekonomin ska kunna återhämta sig.

Det är viktigt att komma ihåg att det främst är dessa ämnen som valrörelsen kretsar kring: jobb och ekonomi. I svenska medier framstår det ofta som om aborter och vapenlagar är de frågor som dominerar amerikansk politik. Vem som helst som följer valrörelsen via anglosaxiska medier eller pratar med vanliga väljare i USA kan dock konstatera att detta inte stämmer.

All politik utgår från värderingar. Och alla politiker baserar i någon mån sina handlingar på den grundläggande ideologi som de tror på. Medan Barack Obamas primära strävan tycks vara att öka de offentliga utgifterna och införa fler regleringar av olika slag, vill den republikanske kandidaten sänka skatterna, minska den federala statens inflytande och flytta makt från staten till de enskilda amerikanerna.

Därför är det en självklarhet för mig att stödja Mitt Romney i den pågående presidentvalrörelsen!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats i Expressen.