Grattis David Arwe – mottagare av KSF:s uppsatsstipendium!

Idag måste jag gratulera statsvetenskapsstudenten David Arwe som tilldelats Kristdemokratiska Studentförbundets uppsatsstipendium för sin uppsats Från moralparti till etikparti – En studie av Kristdemokraternas ideologiska utveckling med avseende på den religiösa dimensionen. Arwe studerar vid Mälardalens högskola och uppsatsen är skriven på kandidatnivå. Kristdemokratiska Studentförbundets pressmeddelande finns att läsa här.