Israel förtjänar den demokratiska världens stöd

Med jämna mellanrum aktualiseras konflikten mellan Israel och dess grannar. Världens blickar riktas mot Mellanöstern och spaltmetrar fylls med olika försök att analysera situationen i regionen. I svenska medier utmålas Israel oftast som förövare medan den palestinska sidan ses som offer. Tanks och moderna vapen står mot civila som inte kan försvara sig, är den bild som många gånger sätts.

Samtidigt tävlar vänsterpartierna om att vara de som är mest Israelfientliga. Genom jippon som Ship to Gaza påstår de sig vilja bidra till att ge ”Gazaborna tillbaka sina mänskliga rättigheter och sin mänskliga värdighet”. Vad de egentligen gör är dock inget annat än att ensidigt skuldbelägga en av parterna i en komplicerad konflikt, vilket varken är speciellt hederligt eller konstruktivt.

Istället bör var och en som har någon som helst seriös ambition att förstå konflikten, försöka förstå i vilket historiskt och politiskt sammanhang som den uppstått och finns i. Alltsedan staten Israel utropades år 1948 har grannländerna velat göra slut på dess existens genom både anfallskrig och terrorism. Än idag är de krafter som vill utplåna Israel starka i området. Det är denna hotfulla närmiljö som Israel har att hantera.

Att i princip alla de stater som omger Israel också skapades efter andra världskriget utgör inte heller något hinder för vare sig palestinier eller andra aktörer att tala om Israels blotta existens som stöld av land. Detta är själva konfliktens kärna. Allt annat som sker i konflikten utgör konsekvenser av denna grundläggande motsättning.

Frågan handlar dock inte bara om Israel som stat, utan också om synen på judar och det utvalda folkets roll i världen. Hamas ger exempelvis uttryck för ren antisemitism. Organisationens mål är tydligt: staten Israel har ingen rätt att existera och det är rättfärdigt att bruka våld mot det judiska folket i kampen mot den sionism som man hävdar styr världen. Detta är ett klassiskt exempel på konspirationsteorier om judarnas makt i världen. På så sätt hänger förnekandet av staten Israels rätt att existera samman med antisemitismen.

Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar situation i regionen förbättrades inte direkt av Hamas maktövertagande på den palestinska sidan för sex år sedan. Hamas är inte på något sätt intresserade av en fredlig lösning på konflikten, utan menar att ett totalt utplånande av Israel är den enda lösningen.

För den som tvivlar på att detta är Hamas mål är det bara att läsa organisationens program som antogs 1988. Även om organisationens politiska del har vunnit förtroende i relativt öppna val, så förändrar inte detta det faktum att Hamas är en terrororganisation som medvetet utsätter civila för dödligt våld. Att kräva av en demokratisk stat att de ska sätta sig vid förhandlingsbordet med denna typ av organisation är minst sagt magstarkt. Men ändå är det precis vad Israel får utstå i praktiken.

Det närmaste en fredlig lösning som konflikten någonsin varit får nog sägas vara Oslo-avtalet år 1993. En tvåstatslösning var grunden i denna överenskommelse. Sedan dess har dock mycket hänt och Israel utsätts dagligen för raketattacker som äventyrar befolkningens säkerhet och kränker statens suveränitet. Mellan 2001 och januari 2009 avlossades mer än 8 600 raketer mot Israel, vilket resulterade i 28 dödsfall och flera hundra skadade. Dessutom har det inneburit utbredda psykologiska trauma, speciellt för barn, och stora störningar i det dagliga livet. Detta sker alltså under en period då det till största delen sägs råda vapenstillestånd i området.

Anledningen till att dessa ständiga raketattacker, som hotar vapenvilan, fortsätter är att det faktiskt finns krafter som vill att konflikten ska leva vidare. För att dämpa missnöjet hos sina befolkningar är det för Mellanösterns auktoritära regimer praktiskt med en yttre fiende att mana till nationell samling emot.

Iran och dess president Ahmadinejad är det tydligaste exemplet på detta. Genom aktivt stöd till terrorister på den palestinska sidan ger de ny näring åt konflikten. Det är numera allmänt känt att en stor del av de raketer som skjuts mot Israel har iranskt ursprung. Mot något sådant måste varje stat ha rätt att försvara sig.

Detta är också precis vad Israel gör i det som av medierna beskrivs som en våldsspiral, som den vi sett under de senaste veckorna. Israelerna vill inget annat än att attackerna ska upphöra, men kränkningarna fortsätter just för att det finns aktörer och länder som tjänar på att konflikten fortlever.

Ledare inom arabvärlden försöker dölja sina misslyckanden genom att demonisera fienden Israel. Att antagonisten sedan både är en demokrati och ett ekonomiskt välutvecklat land är naturligtvis besvärande. För Israel är områdets enda egentliga demokrati. Freedom House Index rankar exempelvis Israel som ett helt fritt land, jämförbar med vilken annan västerländsk demokrati som helst. Israel är därtill en framstående forskningsnation och har en välutvecklad teknologisk industri. Detta vore något för fler länder i Mellanöstern att ta efter!

Demokratin, friheten och högteknologin till trots – Israel är förstås inte något felfritt land, sådana finns bara i teorin. Inte heller har Israel agerat klanderfritt i alla bemärkelser i själva konflikten. Bosättningarna är ett exempel där mer borde ha gjorts. Och det är naturligtvis en stor tragedi att många palestinier fått sätta livet till i de krig som ägt rum. Men att bara konstatera att det är sorgligt att människor dör räcker inte som analys av konfliktens grunder. Dessa måste man ha klara för sig om någon lösning någonsin ska komma till stånd.

Ytterst handlar konflikten om rätten för Israel att existera eller inte. Som den enda demokratin i området är det naturligtvis svårt att förhålla sig till krafter som varken accepterar det lika och okränkbara människovärdet, demokratin eller andra grundläggande värden. Men det är just denna svåra uppgift som det lilla landet har att hantera. Och i detta arbete förtjänar Israel verkligen den demokratiska världens stöd!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats i Frivärld Magasin.

I Malmö riskerar ESC tomma läktare

Många är vi som gläds över att Loreen i lördags tog hem Eurovisionsschlagerfestivalen. Nu kommer Sverige stå som värd för evenemanget nästa år och flera städer har redan anmält sitt intresse för att arrangera festivalen. Malmö är en av dessa. Kommunalrådet Ilmar Reepalu (S) skriver i Expressen (30/5) om alla de fördelar som finns med att låta hans stad stå värd för festen.

Jag betvivlar inte att Malmö har en fullt duglig arena för ändamålet, inte heller att staden uppnår övriga praktiska krav. Tyvärr har dock det politiska styret i Malmö visat på allvarliga brister i sin syn på människors lika värde och säkerhet vid tidigare internationella events.

Vi minns 2009 års Davis Cup-match i tennis mellan Sverige och Israel. Protester från vänstergrupper gjorde att matchen ”av säkerhetsskäl” fick spelas inför tomma läktare. Reepalu uttryckte då sitt stöd för de våldsamma protesterna och sade att han helst sett att ingen match spelats överhuvudtaget på grund av Israels agerande i Gaza.

Matchen är bara ett av många exempel på när Reepalu skuldbelagt hela den judiska befolkningen för staten Israels agerande i Mellanöstern. Detta är inte värdigt en politiker som gör anspråk på att få vara med och arrangera en gränsöverskridande musiktävling som ESC. Jag ställer därför frågan till Reepalu; vad händer om Israel är med i ESC även nästa år? Kan alla deltagares säkerhet garanteras eller ska evenemanget stoppas även då?

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats i Expressen.

Malmö förbjuds arrangera DC-tennis

Igår kom beskedet från Internationella Tennisförbundet (ITF) och dess Davis Cup-kommitté om att Malmö förbjuds att arrangera DC-tennis under de kommande fem åren. Utöver detta döms Svenska Tennisförbundet att betala 330 000 kronor i böter samtidigt som alla DC-arrangörer i Sverige skriftligen måste inkomma med en garanti till ITF om att publik kommer att släppas in på framtida matcher. Bakgrunden till allt detta är förstås det beslut i Malmö stads fritidsnämnd som ledde till att DC-matchen mellan Sverige och Israel tidigare i vår fick spelas inför tomma läktare.

Hur oerhört förödande detta beslut var för svensk tennis, svenska tennisfans och för svenskt anseende i världen har redan klargjorts från en rad olika håll, bland annat av Charlie Weimers. Agerandet uppmärksammades också, på ett för Sverige mindre smickrande sätt, i både Wall Street Journal och Jerusalem Post.

Något jag är förvånad över är att Svenska Tennisförbundet ännu inte agerat på något sätt. Visserligen har man redan från början fördömt Malmö stads agerande, men varför flyttade man inte matchen till exempelvis Göteborg eller Stockholm så fort Malmö meddelade sin ställning i frågan. För detta fanns det gott om tid. Inte heller har man från Svenska Tennisförbundets sida fråntagit Malmö stad sin status som officiell Davis Cup-stad. Detta är ett mycket märkligt, för att inte säga svagt, agerande från tennisförbundets sida. Det är bara att hoppas att man även från deras sida snart vidtar proportionerliga åtgärder mot Malmö stad.