I Malmö riskerar ESC tomma läktare

Många är vi som gläds över att Loreen i lördags tog hem Eurovisionsschlagerfestivalen. Nu kommer Sverige stå som värd för evenemanget nästa år och flera städer har redan anmält sitt intresse för att arrangera festivalen. Malmö är en av dessa. Kommunalrådet Ilmar Reepalu (S) skriver i Expressen (30/5) om alla de fördelar som finns med att låta hans stad stå värd för festen.

Jag betvivlar inte att Malmö har en fullt duglig arena för ändamålet, inte heller att staden uppnår övriga praktiska krav. Tyvärr har dock det politiska styret i Malmö visat på allvarliga brister i sin syn på människors lika värde och säkerhet vid tidigare internationella events.

Vi minns 2009 års Davis Cup-match i tennis mellan Sverige och Israel. Protester från vänstergrupper gjorde att matchen ”av säkerhetsskäl” fick spelas inför tomma läktare. Reepalu uttryckte då sitt stöd för de våldsamma protesterna och sade att han helst sett att ingen match spelats överhuvudtaget på grund av Israels agerande i Gaza.

Matchen är bara ett av många exempel på när Reepalu skuldbelagt hela den judiska befolkningen för staten Israels agerande i Mellanöstern. Detta är inte värdigt en politiker som gör anspråk på att få vara med och arrangera en gränsöverskridande musiktävling som ESC. Jag ställer därför frågan till Reepalu; vad händer om Israel är med i ESC även nästa år? Kan alla deltagares säkerhet garanteras eller ska evenemanget stoppas även då?

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats i Expressen.