Hur tänker du här, Jan Björklund?

Svenska Dagbladets ledarskribent PJ Anders Linder har nu två gånger inom loppet av en vecka (3/5 och 10/5) tagit upp problematiken kring att de nya intagningsregler till högskolan som införs från och med höstterminen 2010 kraftigt kommer att missgynna de elever som gått så kallade International Baccalaureate-program. Precis som Linder skriver måste detta rättas till så fort som möjligt, dels för att fler grundskoleelever ska uppmuntras att läsa IB-program och dels för att det från Sveriges perspektiv är ruskigt ovettigt att aktivt stöta bort duktiga och ambitiösa IB-elever från det svenska utbildningsväsendet. Här måste såväl Jan Björklund som Högskoleverket tänka om.