Gudrun Schyman vill inte prata om familjen

Debattartikel publicerad i Dagen den 27 september 2011:

En familjevänlig politik är en politik som utgår ifrån barnets rätt till sina föräldrar och familjernas vardag. Det är politikens roll att stödja familjerna och inte styra och ställa med dem. Man kan undra på vilket sätt en kvoterad föräldraförsäkring underlättar för familjerna att få vardagen att gå ihop?

Detta är nämligen det enda konkreta förslag till förnyad ”föräldrapolitik” som Gudrun Schyman kommer med i Dagen (21/9). Att frånta familjerna makten över sin egen vardag, och styra dem på sätt som de inte efterfrågat, är tydligen ett sätt att stödja dem. Snacka om att inte tro på människan och familjernas förmåga att styra sina egna liv.

Det är också symptomatiskt att Schyman egentligen inte vill prata om familjen överhuvudtaget. I stället vill hon bara prata om” föräldraskap”. Det är sant som Schyman skriver att en förälder aldrig kan frånsäga sig det personliga ansvar som föräldraskapet innebär. Att däremot endast se föräldraskapet som en ”individuell relation” är att förneka barnets rätt till både mamma och pappa.

Ett föräldraskap kan aldrig ses som en isolerad företeelse mellan ett barn och en vuxen. Ett barn har alltid två föräldrar som tillsammans har ansvar för barnets bästa. Och nej, Gudrun Schyman, ett föräldraskap blir inte halvt bara för att det delas med en annan människa!

Den dagaktuella debatten är i vilket fall uppfriskande! Den illustrerar med all önskvärd tydlighet skillnaden mellan de krafter som vill bryta ner och splittra familjen och oss unga kristdemokrater som vill stärka den.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser

Ohlssons liv är Ohlssons ensak

En debatt har blossat upp kring nyligen utsedde EU-minister Birgitta Ohlsson och hennes kommande föräldraskap. Jag förstår inte vad problemet är. Varje familj bör få bestämma över sina egna liv, oavsett om en av parterna är minster eller ej. Charlie Weimers och Ebba Busch håller uppenbarligen med.