Det fria skolvalet får inte inskränkas

Dagens Nyheter skriver idag om att  ”friskolor konkurrerar med överbetyg” och hänvisar till en granskning de gjort som visar att många friskolegymnasier ger sina elever högre kursbetyg än de fått i resultat på nationella prov. På de kommunala gymnasierna är det färre som får ”överbetyg”.

Det finns ett par problem med DN:s artikel som gör att det är svårt att direkt dra de slutsatser som artikelförfattaren (eller åtminstone rubriksättaren) verkar vilja dra, nämligen att konkurrensen mellan skolor leder till betygsinflation och orättvis betygsättning. Dels mäter de nationella proven inte alla betygskriterier och dels är de avsedda att fånga upp brister hos eleverna som då kan rättas till innan kursen är slut.

Det är som en följd av hur systemet med nationella prov är utformat och avsett att fungera därför rimligt att många elever får högre kursbetyg än provbetyg.

Dessutom tillämpar olika skolor olika upplägg på undervisningen, medan provet ges vid samma tillfälle för samtliga skolor. Det gör att det förstås kan vara så – som en rektor påpekar i artikeln – att eleverna på en skola som ännu inte gått igenom vissa av momenten på provet av naturliga skäl får sämre resultat på just de delarna, även om de mycket väl kan ha den kunskapen då de gått färdigt kursen. De nationella proven är helt enkelt inga examensprov.

Visst kan det vara så att de resultat som redovisas i artikeln beror på fusk eller slapp betygsättning. Men det kan också vara så att fristående skolor generellt är bättre på att fånga upp elevernas brister eller att de har ett annorlunda upplägg på undervisningen än vad kommunala skolor generellt sett har. Det kan också bero på att olika skolor rättar de nationella proven olika hårt. (Skolforskaren Jonas Vlachos hänvisar i artikeln till en undersökning som visar att friskolor är mer generösa i rättningen av nationella prov, men det kan lika gärna tala för att skillnaden i betygsättning mellan fristående och kommunala skolor borde vara mindre.)

Men viktigast av allt: Även om det skulle visa sig att konkurrensen mellan skolor driver fram betygsinflation så är inte det skäl nog att inskränka det fria skolvalet (som snarare behöver stärkas). Elever och föräldrar måste ha rätt att både söka sig till den skola som passar dem och att välja bort de skolor som inte passar. Istället får man leta efter fler och nya metoder att förbättra rättssäkerheten i betygsättningen och stävja betygsinflationen. Bättre uppföljning och kontroller är ett sätt, ökad användning av externt rättade nationella prov ett annat.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats på Newsmill.

Problematiska siffror

Nationalekonomen Jonas Vlachos skriver ett intressant och nästintill skrämmande inlägg på ekonomibloggen Ekonomistas. Vlachos presenterar siffror över den årliga andel studenter som gått ut gymnasieskolan med 20,0 i snittbetyg. Sedan 1997 har denna andel toppstudenter tjugoåttafaldigats, förutsatt att man inte räknar med de studenter som konkurrenskompletterat sig till toppbetygen i efterhand.

Förutsatt att den genomsnittlige svenske tonåringen inte mångfaldigat sin kunskap i lika stor utsträckning under de senaste tolv åren så har vi ett ganska betydande problem här. Och vad är då lösningen? Personligen skulle jag säga att den ökade användningen av nationella prov är en del i det hela, men så länge dessa kommer fortsätta rättas lokalt kommer vi inte få se några större resultat. Istället behövs centralrättning av proven, exempelvis likt den modell som IB-programmen använder.

Vidare föreslår Vlachos själv en intressant sak i en debattartikel i Sydsvenskan, att antagningen till högskolorna ska släppas fri. Det handlar om att låta varje högskola själv bestämma på vilka grunder en student ska antas. Betyg är godtyckliga och utbildningar som på pappret ska vara likvärdiga kan skilja sig avsevärt åt skolor emellan. Därför skulle högskoleantagningen mycket väl kunna bli mer rättvis om lärosätena började se till fler meriter än enbart gymnasiebetyg.