Välkommen till KD, Lars Adaktusson!

Debattartikel publicerad på Newsmill den 21 februari 2013:

Igår tog så frilansjournalisten och egenföretagaren Lars Adaktusson steget och blev medlem i Kristdemokraterna. I en debattartikel på DN:s debattsida lyfter han fram hur kristdemokratin som unik rörelse kombinerar tron på den enskilda människan med insikten om att den viktigaste byggstenen i ett gott samhälle är de små gemenskaperna – familjen och det civila samhället. Han skriver också att han accepterar de nomineringar han fått till att kandidera för vårt parti i valet till Europaparlamentet nästa år.

Jag tar gärna detta tillfälle att välkomna Lars Adaktusson till vårt parti. Vi välkomnar alla nya medlemmar och vi är inför nästa års EU-val i behov av trovärdiga kandidater med en sund inställning till EU. Adaktusson lär vara just en sådan och det är positivt att han ställer sig bakom den EU-realistiska linje som Göran Hägglund anförde i sitt linjetal vid partiets kommun- och landstingspolitiska dagar nyligen.

Tanken om ett fredligt och demokratiskt Europa ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat. Det är ingen slump att det var just kristdemokrater som en gång tog initiativ till det som i dag är EU. Att lösa gränsöverskridande problem genom samarbete, att tillsammans skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att ta fasta på den gemensamma grunden av judeo-kristna värderingar är något mycket bra och eftersträvansvärt. Det är därför vi tror på tanken om ett gemenskapens Europa.

Att vi tror på denna grundtanke innebär dock inte att vi okritiskt köper den utveckling som just nu pågår inom unionen – tvärtom. En del EU-vänner ropar nu efter att mer makt ska flyttas till Bryssel. Vad som behövs inom unionen är dock inte mer maktcentralisering. Tvärtom ska vi ta fasta på de principer som samarbetet en gång grundades kring. En av de mest centrala är här subsidiaritetsprincipen – som Adaktusson lyfter fram i sin artikel – där beslut alltid ska fattas på lägsta effektiva nivå. Målet måste vara ett smalt, men vasst EU som inte lägger sig i saker som bättre kan beslutas på nationell nivå.

Det är nödvändigt att EU i framtiden utvecklas till ett mellanstatligt samarbete med subsidiaritetsprincipen som grund. EU ska ägna sig åt sina kärnuppgifter – med de fyra friheterna och den inre marknaden i fokus – och åt att lösa problem som vi inte kan lösa på nationalstatsnivå, som internationell brottslighet och miljöfrågor.

EU får inte utvecklas till en federation med beskattningsrätt och makt att besluta om medlemsländernas ekonomiska politik. Vi bör i stället ta fasta på de principer som unionen en gång bildades kring, med mindre politiskt klåfingrighet och mer frihet i fokus!

Vi unga kristdemokrater ser fram emot en nomineringsprocess där kandidaterna söker medlemmarnas förtroende och berättar vad de vill åstadkomma. Lars Adaktusson sade på presskonferensen i dag att det behövs EU-positiva gränsvakter. Att han vill vara en sådan och bli en del av vårt gemensamma arbete för dessa värden är mycket välkommet!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: