Vägen framåt för Kristdemokraterna är mer makt till familjen

Debattartikel publicerad på Newsmill den 25 januari 2013:

I helgen samlas drygt 1 000 kristdemokrater till kommun- och landstingspolitiska dagar i Helsingborg. På programmet står seminarier, utbildningar och strategidiskussioner. Vår politik för bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar ska vässas ytterligare.

Jag har flera gånger tidigare efterlyst en tydligare positionering av Kristdemokraterna i svensk politik. Vi vet att de väljare som kan tänka sig att rösta på oss finns på den borgerliga planhalvan och ser sig själva som höger. Det är därför glädjande att också den strategi för vårt parti inför valen 2014, som antogs av partistyrelsen i juni, visar på tydlighet i denna fråga. KD ska vara ett tydligt borgerligt parti med ett stort socialt engagemang. De väljare som har vårt parti som andrahandsalternativ röstade företrädesvis på Moderaterna i valet 2010 och det är därför dessa väljare vi nu ska rikta in oss på att värva.

Denna strategi är förstås central att ha i åtanke då vi konkretiserar vår politik för bättre uppväxtvillkor för barn och unga. Det gäller att hitta de frågor som tilltalar våra potentiella väljare och samtidigt ryms inom de fyra kärnområden som vi vill fokusera på; familj, ungdomsarbetslöshet, skola och ungdomsbrottslighet.

Grunden för goda uppväxtvillkor läggs i familjen. En kristdemokratisk familjepolitik måste därför utgå ifrån insikten om att de allra flesta familjer mår bättre om de ges mer makt över sin vardag. Då duger det inte att bara höja nivån i diverse försäkringssystem eller föreslå nya kommunala inrättningar för att stödja familjer med problem. Världens högst beskattade barnfamiljer förtjänar bättre. Om vi kristdemokrater menar allvar med att vi står på familjens sida måste vi aktivt driva på för fortsatta skattesänkningar för vanligt folk.

Utöver att vara familjernas främsta företrädare måste KD värna företagandet i Sverige. Vi borde ha goda förutsättningar att vara företagsamhetens främsta väktare, inte minst med tanke på de många exempel av växande småföretag som finns i våra starka fästen i Småland och Gnosjö-regionen. Och eftersom många av framtidens jobb måste komma från de små företagen, vilka är bättre att fråga om hur vi får ett bättre företagsklimat än just de som företräder företagarna?

De tre företagarorganisationer som finns i Sverige – Företagarna, Småföretagarnas Riksförbund och Företagarförbundet – är alla överens om att turordningsreglerna i LAS är ett av de största hindren för jobbtillväxten.

Om KD drev ett avskaffande av turordningsreglerna i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar och slopad statlig inkomstskatt skulle vi på allvar kunna profilera oss som ett företagarvänligt parti som tar problemet med hög arbetslöshet bland unga på allvar.

Den skolpolitiska arbetsgrupp som sedan drygt ett år arbetar med att utveckla vårt partis skolpolitik är något bra på spåren. Hittills har gruppen levererat ett tiotal skarpa förslag för att utveckla det fria skolvalet genom att stärka möjligheten för elever och föräldrar att göra informerade val, förbättra inflödet av starka lärare, stänga ner de dåliga skolorna samt främja läskunnigheten och bildningen.

I förra veckan presenterade KD:s rättspolitiska talesperson Caroline Szyber en bra och omfattande rapport innehållande många goda förslag för hur vi kristdemokrater vill förebygga och agera mot ungdoms- och gängkriminaliteten. Nu framöver behöver denna proaktiva politik och kompletteras med en reaktiv sådan.

Strängare straff på vålds- och sexualbrott är ett måste, liksom tydligare påföljder för mindre brott så att kriminella beteenden kan brytas i tid. KD har också rikstingbeslut på att se över den så kallade straffrabatten, vilket partiet borde driva tydligare. Det är inte rimligt att principen ”tag två, betala för en” ska tillämpas i rättsskipningen. Varje brott ska få den påföljd som just det förtjänar.

Avslutningsvis kan alltså konstateras att KD både har ett tydligt fokusområde för politiken och en strategi för hur vi ska locka de väljare som överväger att rösta på partiet. Vad som nu återstår är att verkställa framtagandet av den nya sakpolitiken, och inte minst att föra ut den till väljarna. Där bär alla vi som i olika sammanhang företräder partiet ett stort ansvar.

Det går inte att vänta. Nu är tid för att vässa politiken och växla upp aktiviteten i den kristdemokratiska rörelsen. Låt de kommun- och landstingspolitiska dagarna bli startskottet på detta!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: