Karin Enströms sätt att reagera är häpnadsväckande

Debattartikel publicerad på TV4/Politikerbloggen den 13 januari 2013:

Larmrapporterna kring situationen i det svenska försvaret har avlöst varandra under det senaste halvåret. Under nyårshelgen var det överbefälhavare Sverker Göranson som meddelade att anslagen inte räcker till det försvar som riksdagen beslutat om (SvD 30/12). Enligt ÖB skulle vi endast kunna: ”… försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand.”

Till detta kan läggas Göransons besked från i somras om att en hel försvarsgren kommer att behöva läggas ner om inte anslagen ökar kraftigt. Sveriges försvarsförmåga är med andra ord i dag långt ifrån acceptabel.

Försvarsminister Karin Enströms sätt att reagera på problematiken är minst sagt häpnadsväckande: ”Det är rimligt om man jämför med hur hotbilden ser ut och hur det ser ut i våra grannländer, de har ungefär den typen av förmåga”, säger hon som kommentar till ÖB:s utspel (DN 9/1).

Enligt den moderata ministern är det alltså rimligt att Sverige inte kan försvara sig, eller att Försvarsmakten inte ges resurser att fullfölja de uppgifter som riksdagens ålagt den. Som ung kristdemokrat upprörs jag över denna flathet och rena kapitulationspolitik, som en minister i alliansregeringen ger uttryck för.

Det borde vara en självklarhet att det tillhör statens absoluta kärnuppgifter att försvara rikets gränser från yttre hot, att garantera den nationella säkerheten och att skydda svenska medborgare från fientliga angrepp. Att Sverige som land klarar av detta måste ha högsta prioritet. Då försvarsministern, som representerar Moderaterna, anser att den av ÖB beskrivna försvarsförmågan är att betrakta som rimlig kan jag därför inte göra annat än att förfäras.

Vi unga kristdemokrater tror på förvaltarskapstanken som ett fundament i det goda samhället och vi ser det därför som viktigt att Sverige har ett starkt försvar. De institutioner, traditioner och värden som vi byggt upp här i Sverige och västvärlden är nämligen värda och nödvändiga att stå upp för och försvara. Inom försvarspolitiken krävs därför – mer än inom något annat politikområde – ett långsiktigt tänkande. Ett starkt försvar tar nämligen väldigt lång tid att bygga upp, samtidigt som det kan raseras i en handvändning.

Naturligtvis kan ingen förvänta sig att Sverige ska kunna försvara sig mot ett väpnat angrepp utan hjälp av den demokratiska omvärlden. Därför borde vi ta steget fullt ut och gå med i Nato. Den värld vi lever i är global och vi behöver därför gränsöverskridande instrument för att upprätthålla säkerheten och sprida friheten. Det är en absolut nödvändighet att samarbeta med andra. Nato är den organisation som idag är lämpligast för dessa ändamål och bäst står upp för friheten och det okränkbara människovärdet.

Men att räkna med omvärldens stöd förpliktigar också. Alliansens försvarspolitik måste vara sådan att ansvar tas för Sveriges gränser och för insatser runtom i världen, både idag och i framtiden. Försvaret får inte fortsätta att användas som budgetregulator. Regeringen måste verkligen göra omtag i försvarspolitiken.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: