Alliansen sviker i försvarspolitiken

Debattartikel publicerad på Newsmill den 3 januari 2013:

Under nyårshelgen kom nya larmrapporter från överbefälhavare Sverker Göranson (SvD 30/12). ÖB meddelar att anslagen inte räcker till det försvar som riksdagen beslutat om och hans besked från i somras om att en hel försvarsgren kommer att behöva läggas ner om inte anslagen ökar står fast.

På den direkta frågan om Sverige kan försvara sig svarar Göranson: ”Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand.” Om Sverige angrips från två håll klarar vi det dock inte ”speciellt länge”, enligt ÖB.

Tidigare i höst (SvD 27/9) varnade den avgående chefen för den militära underrättelsetjänsten, Stefan Kristiansson, för Rysslands upprustning. Han ansåg att den borde påverka nästa svenska försvarsbeslut 2015. Men bara en vecka senare hav regeringen en helt annan signal: Ekonomin för försvaret är given fram till 2019 och ÖB måste rätta sig efter det, vilket sannolikt kommer att innebära nya besparingar och nedläggningar inom försvaret.

Situationen är mycket oroande! Personal saknas, stora delar av utrustningen är för gammal och måste ersättas men nya investeringar (i exempelvis Super-Jas) tränger undan andra nödvändiga investeringar och riskerar att skapa nya luckor. Sammantaget kan konstateras att regeringen för en långt ifrån ansvarsfull politik på området.

Att försvara rikets gränser från yttre hot, garantera den nationella säkerheten och skydda svenska medborgare från fientliga angrepp tillhör statens absoluta kärnuppgifter. Men Försvarsmakten bör också ha kraften och förmågan att möjliggöra för Sverige att stå upp mot terror, övergrepp och förtryck i omvärlden. Trots detta ser vi tyvärr hur försvarsanslagen, år efter år, i praktiken minskar genom oförändrade medel och dolda nedskärningar, och idag är budgeten inte ens är tillräcklig för att försvaret ska kunna uppfylla de uppgifter det fått av regeringen.

Vi unga kristdemokrater tror på förvaltarskapstanken som ett fundament i det goda samhället och vi ser det därför som viktigt att Sverige har ett starkt försvar. De institutioner, traditioner och värden som vi byggt upp här i Sverige och västvärlden är nämligen värda och nödvändiga att stå upp för och försvara. Inom försvarspolitiken krävs därför – mer än inom något annat politikområde – ett långsiktigt tänkande. Ett starkt försvar tar nämligen väldigt lång tid att bygga upp, samtidigt som det kan raseras i en handvändning.

Såsom Sveriges försvar ser ur idag kan inte försvarspolitiken enbart gå ut på att förvalta och att anpassa utgifterna efter inkomsterna. Alliansens försvarspolitik måste vara sådan att ansvar tas för Sverige, både idag och för framtiden. Där är vi inte just nu. Regeringen måste verkligen ta ett omtag om försvarspolitiken. Försvaret får inte fortsätta användas som budgetregulator!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: