Arbetslinjen måste gälla även för politikerna

Debattartikel publicerad i Kristdemokraten den 21 november 2012:

Flera medier har rapporterat om en kartläggning från TT över riksdagsledamöternas inkomstgaranti. Denna undersökning visar att 62 av de idag sittande ledamöterna, om de är kvar i riskdagen efter valet 2014, skulle kunna sluta under nästa mandatperiod och ändå bli försörjda av skattepengar ända fram till pensionen. Detta trots att de då bara är mellan 50 och 55 år.

Reglerna som gäller riksdagsledamöternas inkomstgaranti och pension har länge varit alltför generösa. Men sedan en tid tillbaka förbereder nu en arbetsgrupp i riksdagen slutligen förändringar av dessa regler.

Enligt TT kommer deras förslag, som ska läggas fram den 30 januari, bland annat att innebära att inkomstgarantin ska gälla i högst två år, istället för i 15 år som är fallet just nu. En sådan förändring vore ett stort steg framåt, även om det vore rimligt att tiden förkortades ännu mer. Ett års inkomstgaranti skulle räcka gott och väl.

Tyvärr uppges flera partier – däribland vårt eget – vilja att de nya reglerna bara ska gälla för de nya ledamöter som väljs in i riksdagen i valet 2014. De som försvarar denna hållning påpekar tafatt att det inte vore rättssäkert att ändra sittande riksdagsledamöters villkor. Vissa kan ju ha räknat med de regler som gäller idag, hävdas det.

Men vad de då verkar ha missat är att en riksdagsledamots mandat gäller fyra år i taget. 2014 söker ledamöterna nytt mandat och det finns ingenting rättsosäkert med att villkoren då är annorlunda. Vanliga löntagare har inte rätt att få ersättning från a-kassan enligt de villkor som gällde när de gick med i den. I så fall skulle många arbetslösa ha det betydligt bättre ställt idag. Politikerna får på samma sätt acceptera förändrade villkor.

”Gärna nya regler, bara de inte drabbar oss själva”, verkar med andra ord vara den inställning som råder i inte minst vår riksdagsgrupp. Detta är en oförsvarlig hållning. Självklart ska ingen få en frisedel från ansvaret att stå för sin egen försörjning efter tiden i riksdagen. I Sverige gäller arbetslinjen, och ska så göra också för före detta politiker. Även politiker kan nämligen förväntas planera sin egen karriär och sin privatekonomi. Politikerföraktet växer – i detta fall med rätta – när vanligt folk via skatten måste betala för avdankade politikers försörjning år efter år.

Tuve Skånberg är den person som företräder KD på detta område. Min enkla fråga till honom är: när kommer Kristdemokraterna börja driva att arbetslinjen även gäller politiker? Då mätning efter mätning visar att stödet för vårt parti understiger 4 procent borde riksdagsgruppen ha annat för sig än att se efter sina egna ersättningar.

Det enda acceptabla är att också KD ansluter sig till den sunda hållning som MP, V, C och SD företräder sedan tidigare.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: