Nu arrangerar vi Frihetsdagarna för andra gången

Debattartikel publicerad på TV4/Politikerbloggen den 23 november 2012:

Sedan valsegern 2006 har den borgerliga regeringen åstadkommit mycket, inom flera politiska områden. Många goda reformer har genomförts. Men det finns också en baksida av detta. Under de senaste åren har regeringens fokus övergått från att reformera och förbättra till att förvalta. Idédebatten har avtagit och de frihetliga politiska förslagen blivit färre.

Inom borgerligheten har vi ett gemensamt ansvar att ändra på detta. Det finns inget självändamål i att ha en borgerlig regering, utan den utgör endast ett medel som bör användas för att göra världen friare och Sverige mer frihetligt. Vi unga kristdemokrater vill bidra till mer fördjupning och ideologisk debatt inom borgerligheten i allmänhet och inom kristdemokratin i synnerhet. Detta är också anledningen till att vi till helgen arrangerar Frihetsdagarna i Uppsala för andra gången. I år har evenemanget internationell politik som tema.

Hur skapas utveckling och välstånd? Har bistånd någon effekt? Bör Sverige ansöka om medlemskap i Nato? Vad händer egentligen i Vitryssland och hur kan Sverige bidra till mer frihet där och i andra auktoritära stater? Hur är läget i Mellanöstern? Det är några av de ämnen som talare från såväl politiken, akademin och näringslivet som från den diplomatiska världen besöker oss för att diskutera.

All politik grundar sig i värderingar. Det gäller inte minst utrikespolitiken. Sverige har som litet land, beläget i Europas utkant, naturligtvis små möjligheter att genomdriva enorma förändringar i världspolitiken. Men vad vi kan – och ska – göra är att sända signaler om vilka värderingar vi anser ska ligga till grund för den värld som steg för steg utvecklas i rätt riktning.

Vi ska ha en åsikt om vad som är rätt respektive fel behandling av enskilda människor. Vi ska i alla lägen markera mot förtryck och ofrihet, även om det kortsiktigt drabbar våra ekonomiska intressen. Vi ska göra det lilla vi kan för att lyfta fler människor ur fattigdom och vara ett starkt moraliskt stöd för de oppositionella krafter som i auktoritära stater offrar sina liv för det som vi tar för givet.

Idéer, värderingar och ideologi är grunden för all politik – därifrån hämtas inspiration och engagemang. De utgör en förutsättning om vi på allvar ska kunna göra upp med det socialdemokratiskt präglade 1900-talet och göra både Sverige och världen friare.

Vi unga kristdemokrater vill fortsätta att ligga i den ideologiska debattens framkant och kommer att göra allt för att vår frihetligt borgerliga grundsyn ska genomsyra samhället i framtiden. Arrangerandet av Frihetsdagarna är en del i detta viktiga arbete.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: