Efter fyra förlorade år med Obama är vi på plats för att stödja Romney

Stormen Sandy försenade vår resa något. Men nu är en delegation på sju unga kristdemokrater på plats i USA. Här ska vi fördjupa oss och delta i den amerikanska presidentvalrörelsen. Vi besöker Washington D.C. och Virginia för studiebesök på bland annat Pentagon och ett antal tankesmedjor – samt studerar praktiskt valarbete i Mitt Romneys kampanj.

Vi hoppas på att få med oss en hel del inspiration, kunskap och nya kontakter i bagaget när vi reser hemåt igen.

Det är tydligt att Sandy påverkat både kampanjarbetet och den allmänna debatten inför tisdagens val. Åtminstone är det så här på USA:s östkust. Det råder också delade meningar kring vem av de båda kandidaterna som egentligen påverkas mest av det kaotiska läget.

Kommer bilden av Barack Obama som en stark ledargestalt att förstärkas då han rest runt till de mest drabbade områdena för att mana till styrka, tålamod och samarbete? Eller kommer han att misslyckas med detta, med följden att hans popularitetssiffror sjunker? Kan Mitt Romney fortsätta det för honom så viktiga kampanjarbetet och behålla sitt momentum i opinionen, utan att han framstår som okänslig och anklagas för att profitera på andras olycka? Och hur påverkas valdeltagandet av krissituationen?

Ju lägre valdeltagande desto större fördel för Romney, sägs det.

Vår bedömning är i varje fall så här långt att stämningen i det republikanska lägret är god. Romneys insatser i åtminstone de två första valdebatterna har gett klar segervittring hos hans anhängare och arbetsmoralen är hög. Det är tydligt att hans supportrar gärna vill prata så mycket ekonomi som möjligt. Ekonomin är hans starka sida, den har han visat att han kan sköta inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn.

Som medlemmar i International Young Democrat Union (IYDU) har vi unga kristdemokrater tagit ställning för Romney. Att vi ser det republikanska partiets ungdomsförbund Young Republicans som vår systerorganisation innebär förstås inte att vi håller med om allt som de, dess moderparti eller företrädare, står för. Men den strävan som genomsyrar det republikanska partiet ligger närmast vår syn på samhället. Det tar sig inte minst uttryck i synen på staten och civilsamhället.

Som vi ser det står valet i grunden mellan en kandidat vars uttalade mål är att krympa staten och öka civilsamhällets betydelse, genom sänkta skatter och mer subsidiaritet (Mitt Romney) – och en kandidat som tycker att staten ska svälla och att fler beslut ska fattas på federal nivå (Obama).

Vi unga kristdemokrater föredrar i varje läge en politik som flyttar makten närmare människor och stärker de små gemenskaperna.

Vidare finns skillnader i den grundläggande synen på makt. Obama ropar, liksom demokratiska politiker i gemen, ofta efter stora tvingande reformer från Washington. Mitt Romney, däremot, eftersträvar mer av subsidiaritet och att mer makt ska ligga på delstatsnivå, närmare medborgarna.

På det ekonomiska området är Romney tydlig med sin åsikt att det är direkt oansvarigt att spendera pengar som den amerikanska staten inte har, ytterligare bygga på den galopperande statsskulden och sedan skicka notan till kommande generationer. Den offentliga amerikanska skuldsättningen har också ökat påtagligt under de senaste fyra åren, i en högre takt än under de föregående åtta åren. Skuldsättningen som andel av BNP låg på runt 70 procent 2008 men har nu stigit till drygt 100 procent. Obamas primära strävan tycks vara att fortsätta öka de offentliga utgifterna och införa fler regleringar av olika slag.

Om Obama skulle bli omvald kan amerikanerna vänta sig en skattechock, riktad speciellt mot företag och näringsverksamhet. Mitt Romney däremot, som själv har sin bakgrund inom näringslivet, går till val på att göra det mer lönsamt att driva företag och arbeta. Han har dessutom lovat att verka för mer frihandel och öppnare marknader, vilket är nödvändigt om den amerikanska ekonomin ska kunna återhämta sig.

Det är viktigt att komma ihåg att det främst är dessa ämnen som valrörelsen kretsar kring: jobb och ekonomi. I svenska medier framstår det ofta som om aborter och vapenlagar är de frågor som dominerar amerikansk politik. Vem som helst som följer valrörelsen via anglosaxiska medier eller pratar med vanliga väljare i USA kan dock konstatera att detta inte stämmer.

Det USA som går till val om en knapp vecka har fyra förlorade år i bagaget. Vad Barack Obama i valrörelsen 2008 storstilat beskrev som Change har i praktiken endast inneburit fortsatt hög arbetslöshet och ökad statlig skuldsättning. Mitt Romney erbjuder ett annat alternativ.

Att få bukt med den skenande statsskulden och skapa förutsättningar för jobbtillväxt kommer inte att göras över en natt. Men en tydlig färdinriktning är nödvändig för att få världens största ekonomi på fötter igen. Därför är vi i USA för att stödja Mitt Romneys kampanj i den pågående presidentvalrörelsen.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Sara Skyttedal
Förste vice förbundsordförande och internationell sekreterare KDU

Texten har även publicerats på SVT:s debattsida.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: