S politik urholkar föräldraansvaret

Debattartikel publicerad i Aftonbladet den 30 oktober 2012.

Ebba Östlin (S) menar att fler ­föräldrar, som får föräldrapenning ska kunna lämna sina barn på dagis 35 timmar i veckan, i stället för dagens lagstadgade 15. Som vanligt går Social­demokraternas politik ut på att fler barn ska vara längre i offentlig barnomsorg och mindre med sina föräldrar. Detta är fel inriktning!

En av de viktigaste frågorna för oss unga kristdemokrater är att skapa mer valfrihet i allmänhet och i barnomsorgen i synnerhet. Det är därför bra att kommunala daghem finns som ett alternativ. Men att, som S, ständigt styra föräldrar att vara mindre tid med sina barn är inte hållbart. Föräldraförsäkringen finns till för att barn ska ges rätten att knyta an till sina föräldrar under första tiden i livet. Detta möjliggör för fler att ta det ansvar det faktiskt innebär att sätta barn till världen. Kristdemokraterna i regeringen har också drivit fram en höjning av golvet i föräldraförsäkringen för att stödja familjer med små marginaler.

Men att uppmuntra fler att samtidigt nyttja föräldraförsäkringen och den offentligt finansierade barnomsorgen är inte en ansvarsfull politik. Det kommer att få till effekt att barngrupperna växer och kvaliteten minskar, samtidigt som föräldraansvaret urholkas.

Fokus för kristdemokratisk ­familjepolitik är skapa goda förutsättningar för barns och ungas uppväxtvillkor. Vi menar därför att det är dags att återupprätta föräldraansvaret och inte en ­politik som lägger över ännu mer ansvar på det offentliga.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: