Dialogen med unga pågår redan

Debattreplik publicerad i Barometern den 25 oktober 2012:

I ett inlägg kring ungdomars villkor och fritid efterlyser UNF:s ordförande i Kalmar, Simon Olsson, mer dialog mellan politiker och unga. Han kritiserar också KDU:s inställning till vad som bör göras åt den kriminalitet – i form av stenkastning och skadegörelse – som med jämna mellanrum uppstår i de större städernas förorter. Olsson menar att tydligare signaler från samhällets sida inte är någon framkomlig väg.

Som aktiva i ett av Sveriges största ungdomsförbund, KDU, är vi ständigt ute och möter unga. Vi ungdomspolitiker fyller en viktig funktion genom att föra dialog med andra unga. Det vore klädsamt om Olsson i samma andetag, som han kritiserar KDU, i?alla fall nämnde detta arbete, vilket han efterlyser mer av, som faktiskt genomförs tack vare de politiska ungdomsförbunden.

Vi unga kristdemokrater betonar också vikten av en politik som skapar goda uppväxtvillkor och förebygger brottslighet för barn och unga, med en flexibel arbetsmarknad, en bra skola och stabila familjer. KDU är också det enda politiska ungdomsförbund som inser vikten av ett vitalt civilsamhälle som kan förbättra villkoren för ungas fritid.

Men detta ska inte ställas i motsats till en tydlig politik för lag och ordning. Det finns många goda exempel på hur bra polisarbete och tydliga påföljder kan skapa bättre förutsättningar för människor att växa i en trygg närmiljö. Detta handlar inte om att ”signalera segregering”, utan om att tydliggöra alla människors personliga ansvar för sina handlingar.

Detta ansvar kan aldrig tas ifrån en person, oavsett uppväxtförhållanden och förutsättningar. Vi unga kristdemokrater står upp för alla de hederliga människor som bor och verkar i utsatta områden. Det är de som bryter mot de samhälleliga spelregler som vi gemensamt satt upp som också ska stå till svars för detta. Inte hela bostadsområden.

Att människor känner sig trygga är också en förutsättning för att vi ska kunna ha ett levande civilsamhälle med ett brett engagemang från både unga och äldre människor.

Fredrik Sjömar
Distriktsordförande KDU Kalmar län

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: