Alla har ett ansvar för sina handlingar

Debattartikel publicerad på SvD Brännpunkt den 4 oktober 2012:

En princip som ligger oss unga kristdemokrater varmt om hjärtat är betonandet av det personliga ansvarstagandet. Vi menar att varje människa i alla lägen har det yttersta ansvaret för sina handlingar, liksom för sin omgivning och sina medmänniskor. Detta ansvar kan aldrig tas ifrån en person, oavsett uppväxtförhållanden, ekonomiska förutsättningar eller social närmiljö.

Det är från denna utgångspunkt vi ser på den senaste tidens stenkastning och våldsdåd i förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö. Självklart finns det omständigheter som kan öka risken för att en människa ska hamna på glid och begå brott. Men detta är inget skäl att ta ifrån någon människa hennes personliga ansvar! Det vore detsamma som att ta ifrån henne möjligheten att påverka sitt eget liv, vilket vore djupt omänskligt.

Jag förstår verkligen inte hur Joel Ensjö (S) kan ursäkta de ligister som kastar sten mot de människor som finns för att hjälpa, såsom polis och räddningstjänst (Brännpunkt 3/10). Han väljer också att sätta likhetstecken mellan stenkastarna och förorten generellt. Den som fördömer ligisterna ser ner på ett helt område, i Ensjös värld. Det om något är att nedvärdera alla som bor i områden som Rosengård och Backa.

Vi unga kristdemokrater står istället upp för alla de vanliga och hederliga människor som bor och verkar i dessa områden. Ingen förtjänar inte att se sin närmiljö förstöras av en liten minoritet kriminella. Det är de som bryter mot de samhälleliga spelregler som vi gemensamt satt upp som också ska stå till svars för detta. Inte hela bostadsområden.

Naturligtvis ska brottslighet förebyggas genom att vi på alla sätt försöker bygga ett starkt och inkluderande samhälle. I Sverige har vi en generös föräldraförsäkring, barnbidrag, gratis skola och högre utbildning. Sjukvården är fri och likaså tandvården för unga. Idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter subventioneras. Den som inte studerar, och inte lyckas skaffa sig ett jobb, har möjlighet att ta del av det ekonomiska stöd från Socialtjänsten som omfattar alla.

Trots detta skyller vänstern alltså den senaste tidens våldsdåd i förorten på ”fattigdom och klyftor”. Ingen behöver ta ansvar för sina handlingar så länge hon kan åberopa någon form av upplevd orättvisa, är deras melodi.

Naturligtvis finns det alltid saker som kan förbättras i samhället. Vi unga kristdemokrater kämpar dagligen för en bättre skola där alla ges möjligheter att växa, en arbetsmarknad som också inkluderar unga och ett stärkt civilsamhälle med trygga familjer. Men detta ska inte ställas mot samhällets plikt att bekämpa brottslighet när den uppstår. Staten måste ta sitt ansvar för att upprätthålla lag och ordning och för att vanliga människor ges utrymme att leva sina liv som de själva vill i en trygg närmiljö.

I sin avslutning låter Joel Ensjö meddela att det i förorten visserligen finns stora problem med fattigdom och utanförskap, men att det där också finns ”mycket vänskap, kärlek, kreativitet och vilja”. Så bra då. Varför inte släppa fram det istället för att kasta sten och sedan skylla våldsdåden på politiker, samhället eller den upplevda bristen på fritidsgårdar?

Arbetslösheten har aldrig tänt på någon bil eller kastat sten mot en enda polis. Det är alltid enskilda ligister som fattar aktiva val om att agera på detta sätt. Och mot det måste råda nolltolerans.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: