Vänstern är skenhelig i debatten om Gaza

Debattartikel publicerad i Aftonbladet den 23 september 2012:

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Stefan Lindborg deltar i jippot Ship to Gaza, den organisation som påstår sig vilja ge ”Gazaborna tillbaka sina mänskliga rättigheter och sin mänskliga värdighet” (Afb 18/9). Samtidigt kritiserar Aftonbladets Anders Lindberg (Afb 19/9) mig för att inte vilja stå upp för Gazabornas mänskliga rättigheter. Detta är två bra exempel på hur vänstern skapar förvirring i debatten och kommer med missvisande påståenden.

Det råder ingen tvekan om att befolkningen i Gaza får utstå ett stort lidande. Detta har jag varit mycket tydlig med, vilket även Anders Lindberg borde veta om han bara läst hela min Newsmill-artikel (17/9. Det spelar ingen roll vem som kränker mänskliga rättigheter, det är lika förkastligt oavsett var och när det sker.

Blockaden mot Gaza kan med rätta kritiseras, vilket Sjöstedt och Lindborg också göri. Ytterst är dock problemet i Mellanöstern de krafter som bygger på antidemokratiska värderingar och vill utplåna Israel. Detta faktum vägrar vänstern att acceptera. Den verkliga anledningen till att Gazas befolkning lider är nämligen inte Israel, utan terrororganisationen Hamas som dagligen förtrycker människorna i Gaza.

Mot bakgrund av detta blir vänsterns tal om att värna mänskliga rättigheter skenheligt. Även om Lindborg och Sjöstedt inte direkt uttalar sitt stöd för Hamas, så bidrar de till att legitimera styret i Gaza genom att bara peka ut Israel som förövare. Det är illa!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: