Ung vänsters stöd till Ship to Gaza legitimerar Hamas

Debattartikel publicerad på Newsmill den 17 september 2012:

Ännu en gång är jippot kring Ship to Gaza igång. Och återigen väljer en samling vänstermänniskor att delta som passagerare på det fartyg som i detta nu är på väg mot Mellanöstern. Syftet är att ge ”Gazaborna tillbaka sina mänskliga rättigheter och sin mänskliga värdighet”. En av de som följer med på en del av årets seglats är Ung vänsters ordförande Stefan Lindborg, som i ett pressmeddelande uttalar att detta ”… är en av vår tids viktigaste solidaritetshandlingar”.

Det råder ingen tvekan om att läget i Gaza är djupt olyckligt och att många människor som en följd av detta får utstå ett stort lidande. Men Ship to Gazas sätt att belysa situationen är inte trovärdigt. Snarare bidrar organisationen, och alla som stödjer den, till att förvärra situationen i området. Konsekvent väljer dessa att endast fokusera på blockaden och att helt bortse från den verkliga anledningen till att Gazas befolkning lider – nämligen Hamas.

Ship to Gazas och Stefan Lindborgs sätt att se på situationen är dock inte överraskande. Vänstern har en lång tradition av att anklaga Israel, USA och i förlängningen hela västvärlden för allt ont som sker på jorden. Att Israel är den enda demokratin i Mellanöstern är något som det helt bortses ifrån i ivern att kritisera landets agerande i regionen. Inte heller nämns ett enda ord om det brutala styre och systematiska kränkande av mänskliga rättigheter som Hamas dagligen utsätter Gazas befolkning för.

Hamas är en organisation vars mål är tydligt: staten Israel har ingen rätt att existera och det är därför rättfärdigt att bruka våld mot det judiska folket i kampen mot den sionism som de hävdar styr världen. Det finns överhuvudtaget inget intresse av en fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina, utan organisationen menar att ett totalt utplånande av Israel är den enda lösningen. För den som tvivlar på att detta är Hamas mål är det bara att läsa det program som organisationen antog 1988.

Denna syn på världen får naturligtvis också konsekvenser för sättet att behandla den egna befolkningen. Enligt Migrationsverket förekommer godtyckliga frihetsberövanden, olika former av inhuman behandling eller tortyr och summariska avrättningar i Gaza under Hamas styre. Myndigheterna ägnar sig alltså åt systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och det finns ingen fungerande rättstat.

Det här är den del av verkligheten som Ship to Gaza-anhängarna vägrar att se. Mot bakgrund av detta blir talet om att värna mänskliga rättigheter och att visa solidaritet med Gazas folk direkt skenheligt. Även om Stefan Lindborg inte direkt uttalar sitt stöd för Hamas, så bidrar han till att legitimera styret i Gaza genom att bara peka ut Israel som förövare.

Blockaden mot Gaza kan med rätta kritiseras, men ytterst är dock problemet i Mellanöstern de krafter som bygger på antidemokratiska värderingar och inte erkänner Israels rätt att existera. Situationen för Gazas befolkning förbättras inte av att dessa legitimeras. Det borde Stefan Lindborg och Ung vänster ha tänkt på innan de mönstrade på skeppet mot Mellanöstern.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: