Smaklöst jämställa kravallerna i London med Pussy Riot-fallet

Debattartikel publicerad på Newsmill den 21 augusti 2012:

I söndagens Svenska Dagbladet (19/8) skrev kulturjournalisten Andres Lokko en krönika, där han från rättslig synvinkel jämför det aktuella ryska Pussy Riot-fallet med förra sommarens kravaller i London. Det är en sällsynt världsfrånvänd liknelse.

För det första visar Lokko på en relativisering som är svår att förstå, där han på fullaste allvar jämför demokratin Storbritannien med semidiktaturen Ryssland. Enligt Freedom House, som årligen publicerar rapporter över situationen för politisk frihet och mänskliga rättigheter i världens länder, är Storbritannien ett ”fritt” land medan Ryssland klassificeras som ”ej fritt”. På den sjugradiga frihetsskala (ju lägre, desto friare) som används fick Storbritannien år 2011 det övergripande betyget 1,0 medan Ryssland landade på 5,5.

Enligt tidskriften The Economists årliga Democracy Index klassas Storbritannien som en ”fullvärdig demokrati” och rankas som det 18:e mest demokratiska landet av de 167 länder som ingår i genomgången. Ryssland, å sin sida, klassificeras som ett ”auktoritär regim” och återfinns på plats 117. Lokko ger genom sin jämförelse Ryssland ett erkännande som fritt land som de definitivt inte förtjänar – och delar indirekt ut en spark rakt i skrevet på de vanliga ryska medborgare vars frihet dagligen inskränks av Vladimir Putin och Dmitrij Medvedev.

Den som är brittisk medborgare har förstås all rätt att vara missnöjd med både det rådande samhällsklimatet och den sittande regeringens politik. Men eftersom nu Storbritannien är en demokrati finns det där också alla möjligheter för den som inte är nöjd att på fredlig väg framföra sina åsikter och påverka den förda politiken. Möjligheter som inte på samma sätt finns i Ryssland.

För det andra gör Lokko en helt orimlig jämförelse av händelserna i sig. Att punkbandet Pussy Riot i Frälsarkatedralen störde en gudstjänst och välte en Maria-statyett är både respektlöst och vanvördigt. Det lär vara olagligt också i Sverige – och ska så vara. Men att likställa denna ändå relativt fredliga ”demonstration” med det elände som ligisterna i London ställde till med förra sommaren saknar helt proportioner. I augusti förra året drabbades vanliga, fredliga Londonbor av kravaller, plundringsräder och skadegörelse som en stor grupp huliganer ställde till med av egen fri vilja.

Självklart agerade premiärministern David Cameron för att upprätthålla lag och ordning i samhället och bevara allmänhetens förtroende för rättsstaten. Detta är hans och regeringens främsta uppgift och jag hoppas innerligt att den svenska regeringen – borgerlig eller socialistisk – skulle ha agerat på samma sätt i en liknande situation.

Jag får erkänna att jag inte tidigare kände till Andres Lokkos ideologiska färg, men nu står det alltså klart att han tillhör samma gamla vänster som de flesta andra svenska kulturjournalister. Det personliga ansvar som alla vi människor har för våra handlingar förnekas och allt verkar vara tillåtet i den egendefinierade rättvisans namn. I brist på ”konstnärliga färdigheter” menar Lokko att det är förståeligt att de brittiska ligisterna tog till våld. Men det här handlar inte om konst, det handlar om grov brottslighet och samhällsförstörelse.

Lokko jämför ett av de mest demokratiska länderna i världen med en auktoritär regim och en, visserligen mycket opassande men ändå, fredlig demonstration med våldsam huliganism och plundring. Tala om smaklöst. Tala om verklighetsfrånvänt. Tala om att vara en del av overklighetens folk.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: