Arbetslösa ungdomar har ett eget ansvar att ta sig i kragen

Debattartikel publicerad på SVT Debatt den 11 juli 2012:

I maj uppgick ungdomsarbetslösheten i Sverige till 28,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån. Statistiker, politiker och arbetsmarknadskännare tvistar visserligen om hur hög den ”verkliga” arbetslöshetssiffran bland unga egentligen är. Men det är alltjämt ett faktum att andelen arbetslösa svenskar i åldern 15-24 år både är högre än EU-genomsnittet för motsvarande grupp och väsentligt överstiger de nivåer som gäller för andra ålderskategorier i Sverige. Detta är ett av de allra största samhällsproblem vi tillsammans har att lösa inför framtiden.

Vi unga kristdemokrater har höga förväntningar på att såväl regeringen som politiker på lokal och regional nivå agerar kraftfullt för att få fler ungdomar i arbete. Vi räknar med att reformer för ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, lägre kostnader för företag som anställer samt slopat fribelopp för de studenter som vill arbeta extra är nära förestående.

Med det sagt är det också viktigt att påpeka att vad politiken kan göra framför allt är att skapa förutsättningar för företagande, ett växande näringsliv och en välfungerande arbetsmarknad samt att tillse att matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande fungerar tillfredsställande. Härutöver måste det naturligtvis finnas en vilja från de arbetslösa att faktiskt anstränga sig för att få ett jobb. Tyvärr kommer det ibland tecken på att denna vilja är för svag.

SVT rapporterade exempelvis nyligen att de så kallade ”gröna näringarna” ratas av svenska arbetssökande, som ”hoppas på andra jobb”. ”Jag är inte intresserad av att plantera skog”, låter en ung arbetssökande meddela. ”Jag känner inte riktigt att det är min genre. Jag vill ut och resa, se saker och vara social”, säger en annan. Detta trots att den aktuella arbetsplatsen bara ligger några mil utanför Eskilstuna och att månadslönen är bra.

Andra verksamheter som larmat om att de upplever ett lågt söktryck till sina lediga jobb är bland annat call center-branschen. I Nerikes Allehanda (26/3) rapporteras att branschen har svårt att hitta nya anställda, trots att lönerna är i enlighet med kollektivavtal och att arbetsgivarna vanligtvis bara kräver gymnasiekompetens. Också säljjobb uppges vara sådana som ratas av ungdomar (Dagens Nyheter, 8/6).

Hur hamnade vi egentligen här? Vi har en i princip daglig rapportering om hur hög arbetslösheten är bland ungdomar, men samtidigt tackar många arbetssökande unga människor nej till de jobb som finns. Detta vittnar om bristande moral och otillräckligt personligt ansvarstagande. Vi har nämligen alla ett eget ansvar för vår egen försörjning. Det är orimligt att den som står utan sysselsättning kan tacka nej till de tillgängliga alternativ som finns och samtidigt förlita sig till att det offentliga hjälper till.

Ung vänster sände under en period ut budskapet ”Ge oss jobb, Reinfeldt!” till Sveriges unga. Det är en ovärdig signal till alla de som sliter dag och natt för att få sina liv att gå ihop. Politiker varken kan skapa jobb generellt eller mer specifikt garantera dem för unga människor. Viljan, strävan och ambitionen måste naturligtvis finnas hos de enskilda människorna själva att faktiskt ta sig i kragen och skaffa sig ett jobb.

Till sist, till dig som saknar arbete: sitt inte hemma i en fåtölj och vänta på att ett jobb ska ramla ned i famnen på dig. Starta eget eller ge dig ut och sök jobb aktivt. Inga jobb är för fula, speciellt inte för den som är arbetslös.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: