Kristdemokraternas väljare finns till höger

Debattartikel publicerad på TV4/Politikerbloggen den 8 juli 2012:

Idag är det Kristdemokraternas dag i Almedalen. Göran Hägglund har nu möjligheten att förtydliga och staka ut vägen till en kristdemokratisk valframgång 2014. Mycket har hänt inom partiet det senaste året. Barns och ungas uppväxtvillkor är fokusområdet, en ny familjepolitik har tagits fram och partiledarvalet präglade hela hösten. Ändå är Kristdemokraternas opinionssiffror låga och partiet hamnar under 4-procentsspärren i många mätningar.

Behovet av förnyelse är fortfarande stort för att locka fler väljare. Vi vet också var väljarna finns: till höger! Sju av tio väljare som Kristdemokraterna tappade 2010 gick till Moderaterna. Ska vi vända den negativa trenden måste partiet helt enkelt fokusera på borgerliga väljare och ha en tydligt borgerlig profil.

Vi unga kristdemokrater är den tydligaste och skarpaste borgerliga rösten i denna förnyelseprocess. Vi är av den fasta övertygelsen att all politik måste utgå ifrån universella värderingar och det gemensamma bästa. Utifrån den kristdemokratiska värdegrunden vill vi vara med och forma en berättelse om framtidens Sverige. Tillsammans kan vi göra vårt land än mer borgerligt, präglat av mer frihet, gemenskap och personligt ansvarstagande! För en kristdemokratisk valframgång 2014 är det nödvändigt att Kristdemokraterna väljer samma väg som KDU och profilerar sig som den tydligaste borgerliga rösten i Alliansen. Moderaternas rörelse mot mitten har lämnat öppet spelrum på högerkanten, där ska den svenska kristdemokratin finnas!

Mycket har hänt i Sverige de senaste åren. 2006 kom att innebära att paradigmskifte i svensk politik när Alliansen vann valet. Kristdemokraterna har varit en starkt bidragande kraft i förändringsarbetet sedan dess; mer valfrihet inom välfärden har införts, skatten har sänkts för verklighetens folk och straffen på grova våldsbrott har höjts.

Den kristdemokratiska och borgerliga berättelsen om Sverige får dock inte stanna där. När vi går till val 2014 kommer Alliansen att ha styrt Sverige i åtta år. Om vi då fortfarande ska uppfattas som det mest relevanta alternativet av väljarna är behovet av förnyelse stort. Kristdemokraternas bidrag i denna förnyelse bör vara ett tydligt fokus på att göra det lönsammare att starta och driva företag, en politik som sätter familjers frihet i centrum och ett brottsofferperspektiv i kriminalpolitiken. Det handlar i grunden om att bryta med arvet från det socialdemokratiska 1900-talet.

Vi unga kristdemokrater vill vara med och forma ett samhälle präglat av personlig frihet i gemenskap med nära och kära. Mer makt måste flyttas från de politiska sammanträdesrummen till köksborden hos verklighetens folk. Men med ökad egenmakt följer också ansvar att visa solidaritet och medmänsklighet gentemot omgivningen. Gemenskapstanken är därför något som sträcker sig bortom både egocentrisk individualism och förtryckande kollektivism. Ensidigt självförverkligande eller Jantelagstänkande har här ingen plats. Det har däremot insikten om att samhällets viktigaste värden inte kan mätas i pengar. De stavas istället frihet, ansvar, flit, gemenskap, medmänsklighet, förtroende och tillit.

Vi är en ny generation av unga borgerliga politiker, som avvisar både den socialliberala viljan att detaljstyra människors liv och den egoistiskt anstrukna nyliberala hållningen. Vi – framtidens svenska höger – talar istället om värdet av gemensamma och universella normer och värderingar. Den svenska kristdemokratins uppgift ska här vara att se till att politiken tar ett kliv tillbaka och att det civila samhället och människors makt över sin egen vardag stärks. Det är framtidens höger!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: