Tumma inte på människovärdet

Debattartikel publicerad i Världen Idag den 25 juni 2012.

För oss kristdemokrater är människovärdet den grundläggande princip som samhället ska vila på. Alla människor har ett lika och unikt värde, enbart för att vi just är människor. Alla liv som avslutas i förtid är därmed ett stort misslyckande och ett problem som samhället måste ta på djupaste allvar. Det är därför mycket olyckligt att antalet assisterade självmord tycks öka i de länder som tillåter detta. I exempelvis Schweiz, Belgien och delstaten Oregon i USA har antalet personer som dör till följd av ”eutanasi” ökat kraftigt under senaste tio åren (Världen idag, 8/6).

I Sverige tycks det, som tur är, inte finnas några partier som aktivt förespråkar dödshjälp. Det är dock oroande nog att enskilda riksdagsledamöter driver frågan. Såväl folkpartister, centerpartister och moderater som miljöpartister har motionerat i ämnet. Tyvärr har också Statens medicinsketiska råd (SMER) varit inne på samma linje.

Argumenten är lättvindiga. Rätten att bestämma över sitt liv och att minimera lidande brukar vara de vanligaste. På så sätt ska vården börja ägna sig åt att släcka liv istället för att rädda. Detta är ett synsätt vi unga kristdemokrater aldrig kan acceptera! Vi säger bestämt nej till varje steg som leder närmare en legalisering av dödshjälp.

Frågan är i grunden varken medicinsk eller vetenskaplig. Istället handlar det om vilken etik och moral som ska genomsyra sjukvården, och ytterst hela samhället. Vill vi se ett samhälle präglat av nyttotänkande och en blind individualism eller ett där människovärdet och rätten till liv sätts i centrum? Vill vi se en sjukvård som ägnar sig åt att släcka liv eller åt att hela de sjuka? För oss unga kristdemokrater är valet lätt. Människan är alltid ett mål i sig, oavsett vilket stadium i livet vi befinner oss i. Det är i egenskap av vår existens, inte vad vi är kapabla att göra, som rätten till liv ska ses.

Också i praktiken är dödshjälpförespråkarnas argument svaga. Det finns studier som visar på att personer som befinner sig i depressionstillstånd eller lider av livströtthet är överrepresenterade bland de som efterfrågar dödshjälp. De som ”bara” har fysisk smärta, däremot, är minst benägna att vilja dö på detta sätt (Läkartidningen, 9/4 2009). Depression är dock något som kan botas, vilket gör att dödshjälp i praktiken är än mer förkastligt. Själen kan helas, även om kroppen är trasig.

Man kan också föreställa sig vad ett tillåtande av dödshjälp skulle innebära för vårdpersonalen. De skulle tvingas medverka till att liv släcks ut i förtid. Det är naturligtvis djupt oetiskt.

Även om det i dagsläget inte finns någon större risk för att dödshjälp skulle komma att bli legalt i Sverige så finns det likväl all anledning att vara på sin vakt. Det finns destruktiva krafter som försöker flytta fram sina positioner också här. Vi unga kristdemokrater är beredda att göra allt som står i vår makt för att dessa inte ska få något inflytande. Människovärdet är en princip som är för viktig för att vi ska kunna göra avkall på den!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: