Lägre lön till att börja med är bättre än ingen lön alls

Debattartikel publicerad på TV4/Politikerbloggen den 19 juni 2012:

Under de senaste veckorna har över 100 000 gymnasieelever i Sverige tagit studenten, 100 000 ungdomar som nu tar ett nytt steg i livet. Vissa kommer att välja en utbildning för sin framtid medan andra försöker få ett jobb direkt. För att så många som möjligt av de som vill arbeta också ska få möjlighet till detta måste vi gå ifrån den socialistiska modellen till arbetsmarknad vi har i Sverige idag, och istället skapa en flexibel, rörlig och företagarvänlig sådan.

Det finns ett engelskt begrepp som lyder ”Government doesn’t create jobs, businesses does”. Den meningen behöver vi ta fasta på i Sverige. Ibland är det bästa som staten kan göra att inte stå i vägen. När vi i Sverige dessutom har en hög ungdomsarbetslöshet tänker vi unga kristdemokrater inte vara tysta och låta en överreglerad och överbeskattad arbetsmarknad fortsätta att låta ungdomar som vill jobba gå utan jobb och hamna utanför. När vi i Sverige genom lagstiftning diskriminerar unga genom till exempel turordningsreglerna i las så tänker vi inte vara tysta. Las måste reformeras så att det är kompetens och ambition som räknas, snarare än ålder och godtycklighet.

Nyckeln till fler jobb för ungdomar är dock företagen. Det är dyrt och innebär ofta en stor risk för företagare att anställa, vilket inte minst drabbar de små företagen. Därför måste det bli billigare att anställa och arbetsgivaravgifterna måste sänkas.

För att minska de stora risker det innebär att anställa i Sverige behöver vi även avskaffa sjuklöneansvaret för småföretagen. Då skulle fler företag våga nyanställa, eftersom det innebär en betydligt mindre risk att inte behöva betala de första två veckorna när en anställd blir sjuk. Detta kan i dagsläget bli en orimligt hög kostnad för en småföretagare.

För att fler ungdomar ska kunna få en fot in på arbetsmarknaden tycker vi unga kristdemokrater också att det ibland kan vara nödvändigt att ingångslönerna är lägre än idag. Detta skulle göra det mer attraktivt att anställa inte minst ungdomar, och ge oss en större möjlighet att få den värdefulla erfarenhet som ett arbete innebär. Ett bra sätt att stärka ungdomars konkurrenskraft vore att ha lägre ingångslöner som sedan stiger med ökad erfarenhet. En lägre lön till att börja med är alltid bättre än ingen lön alls!

Avslutningsvis menar vi unga kristdemokrater även att det skulle gynna ungdomar om Arbetsförmedlingen konkurrensutsattes. Arbetsförmedlingen har en viktig roll i samhället för att matcha lediga jobb med arbetssökande, men konkurrens är alltid bra. Om Arbetsförmedlingen fick fler att konkurrera med kan fler jobb skapas genom nya idéer. Men framför allt, om det kan finnas privata arbetsförmedlingar så kan det skapas speciellt nischade arbetsförmedlingar. Då kan det exempelvis finnas arbetsförmedlingar som endast arbetar med att ge jobb till just ungdomar. Ibland är det bästa att staten tar ett steg tillbaka och låter företagen själva utvecklas och skapa jobb.

Dessa veckor har alltså över 100 000 ungdomar tagit studenten. Samhälle måste göra allt för att förvalta deras kunskaper, färdigheter, talanger och ambitioner. Vi kan inte låta ytterligare en generation hamna utanför en arbetsmarknad som vänster- och mittensossar överreglerat och överbeskattat. Ibland är lösningen så enkel som att staten tar ett steg tillbaka så att arbetsmarknaden görs mer rörlig och där företagen blomstrar.

Därför vill vi i KDU se sänkta arbetsgivaravgifterna, lägre ingångslöner, en konkurrensutsatt arbetsförmedling och en reformerad las. För framtiden, för jobben och för våra ungdomar.

Martin Hallander
Arbetsmarknadspolitisk talesman KDU

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: