Löfven förespråkar orättvisa och kollektivisering

Debattartikel publicerad på Newsmill den 15 juni 2012:

Om den värsta av olyckor är framme, och det blir maktskifte efter nästa val, kommer en socialdemokratisk regering att lagstifta om könskvotering till börsbolagens styrelser. Det säger partiledaren Stefan Löfven i en intervju med SvD Näringsliv (15/6). Bland annat lyfter han fram följande:

”Det fungerar bättre med en bättre fördelning. Det har både med könsfördelning och olika bakgrund att göra. Dels är det en moralisk och ideologisk fråga. Befolkningen består till hälften av män, till hälften av kvinnor. Då är det mycket märkligt att ena könet är så kraftigt underrepresenterat.”

Även om jag som ung kristdemokrat kanske håller med Löfven om att de flesta organisationer gagnas av pluralism och mångfald, kan jag omöjligtvis komma fram till samma slutsats. Kvotering är ingen lösning, utan både principiellt fel och jämställdhetspolitiskt kontraproduktivt. Därför säger vi unga kristdemokrater nej till all form av kvotering – oavsett syfte, situation och sammanhang. Det finns flera anledningar till det.

För det första är all form av kvotering djupt orättvis. För varje person som kvoteras in på grund av sitt kön, sin hudfärg, sexuella läggning (eller vad det nu må vara) finns en annan människa som stängs ute på orättfärdig grund. Det är alltid fel.

För det andra är det direkt dumdristigt att låta andra faktorer än kompetens, meriter och erfarenhet avgöra vem som ska sitta i våra bolagsstyrelser. I en alltmer globaliserad värld, med knivskarp konkurrens, är alla andra synsätt förödande.

För det tredje är kvotering rent kontraproduktivt som instrument för att nå ökad jämställdhet. Det väsentliga är likabehandling, att varje människa har samma rättigheter och bedöms som människa. Men den som förespråkar kvotering står för motsatsen, menar att en människas kompetens och lämplighet i första hand beror på kollektivistisk tillhörighet. I Löfvens fall, just nu, handlar det om kön. I andra fall om hudfärg, etnisk tillhörighet, ålder eller sexuell läggning.

För det fjärde är Stefan Löfvens inställning och argumentation uttryck för en politisk grundsyn som olyckligt många svenska politiker står bakom, nämligen att alla identifierade samhällsproblem kan lösas med ännu mer av skatter, riktade bidrag samt tvingande lagar och regler. Men fördomar och dåliga attityder kan aldrig elimineras på det sättet. Ett jämställt samhälle måste byggas underifrån, från grunden, och inte genom tvingande genusprojekt från den politiska eliten.

Kvotering är alltid fel, oavsett om det handlar om tillsättandet av poster i styrelser, fördelningen av platser på akademiska utbildningar eller om hur föräldrar hanterar föräldraförsäkringen. Kvotering är ett sätt att hindra, hålla tillbaka och förminska människor. Den bygger på ett kollektivistiskt synsätt där grupper och strukturer sätts framför den enskilda människan. När socialisterna, och ibland de så kallade liberalerna, sviker kommer vi unga kristdemokrater att i varje läge tro på, och stå upp för, en politik som utgår ifrån just människan. Det är den enda rätta utgångspunkten att ha.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

%d bloggare gillar detta: