Borgerligheten bör arbeta för att göra staten mindre

Den moderate chefsstrategen Per Schlingmann skriver på Newsmill (7/6) en kanske inte så förvånande men ändå väldigt oroande debattartikel. Han blottar några av de aspekter som Nya Moderaterna 2.0 kan komma att innebära om ytterligare en radikal förnyelse av partiet tillåts äga rum. Det är en farlig förnyelse. För vad finns egentligen kvar av poängen med borgerligt regeringsinnehav om det efter två mandatperioder fortfarande handlar om att i så stor utsträckning som möjligt anpassa sig efter de rödgröna problemformuleringarna?

Det finns mycket att invända mot Per Schlingmanns argumentation. Att han sätter likhetstecken mellan en stark och en stor stat är det kanske allra mest häpnadsväckande. Schlingmann har rätt i att staten i sig inte skall ses som en fiende. Staten är nödvändig och dess existens är självskriven. Problemet med den moderate chefsstrategens resonemang är att han utifrån insikten att staten inte är elak verkar dra slutsatsen ”ju mer desto bättre”, när konklusionen istället borde vara att ”lagoma korvar är bäst”.

I takt med att staten växer devalveras nämligen också innebörden av ett statligt beslut eller en statlig befattning. Den respekt som borde finnas för statliga institutioner blir kort sagt svår att upprätthålla i ett land där man tappat räkningen över antalet statliga myndigheter. Tiden då myndigheterna med stolthet lät prägla in ”tillhör statsverket” på sin kontorsutrustning känns idag väldigt avlägsen.

För oss unga kristdemokrater är en stark stat detsamma som en stat som faktiskt lägger sitt huvudsakliga fokus på sina huvuduppgifter: att försvara rikets gränser, skydda medborgarnas frihet och upprätthålla lag och ordning. Det innebär inte att staten enbart skall syssla med dessa saker. Men fokus måste ligga där och kontrollmekanismer och synpunktsbyråkrati sakta men säkert dras tillbaka från de delar av samhället som klarar sig bra utan statlig inblandning. Sverige har fortfarande en helt unikt stor stat, sett både historiskt och internationellt, och det är ett faktum som inte får tillåtas försvinna ur den här diskussionen.

Per Schlingmann menar vidare att vi har den stora staten att tacka för den vida beryktade svenska individualismen. Men vad är det för individualism den stora staten bidragit till och som vi förväntas hylla? Det är en statsindividualism som inte handlar om starka fria personer, utan istället om att enskilda människor ska klippa banden till de naturliga civilsamhälleliga institutioner de i normala fall ingår i.

Schlingmanns individualism handlar nämligen om mindre av familj, mindre av vänner och mindre av föreningsliv. Kvar finns den enskilde individen, enorma transfereringssystem och den stora staten. Det är den individualism som Schlingmann talar sig varm för, och det är också motståndet till den typen av individualism som konstituerar en stor del av grunden till mitt politiska engagemang.

Den stora staten är i Per Schlingmanns värld endast problematisk för att den tar stora skattemedel i anspråk. Men så länge staten är så pass stor som den de facto är, måste den borgerliga grundinställningen vara att statliga nedskärningar i sig har ett egenvärde. Borgerlighetens agenda måste bygga på insikten om att den stora staten alltid vuxit på bekostnad av civilsamhället och den enskilda människans självbestämmande. Behovet av en mindre stat får därför aldrig reduceras till att enbart vara en logisk följd av sänkta skatter!

Vi unga kristdemokrater är borgerliga. Vi menar att det finns ett egenvärde i såväl sänkta skatter som i minskade statliga utgifter. Den svenska staten är nämligen inte i första hand stark. Den är framför allt stor, på tok för stor. Det finns ett väldigt tydligt samband mellan statens storlek å ena sidan och människors, familjers och civilsamhällets frihet å andra sidan. Därför måste det vara en självklar målsättning för den svenska borgerligheten att fortsätta arbetet för en mindre offentlig sektor!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: