Fler poliser och strängare straff skulle minska ungdomsvåldet

Debattartikel publicerad på SVT Debatt den 22 april 2012:

De senaste månaderna har vi i Sverige tvingats uppleva hur två brutala våldsbrott begåtts av ungdomar. På nyårsnatten mördades en femtonåring i Malmö och i mars misshandlades en 61-årig man svårt i Kortedala utanför Göteborg. Förövarna har i båda dessa fall utsatt sina offer för några av de grövsta kränkningarna av människovärdet man kan tänka sig. Samhället måste tydligt markera att detta inte är acceptabelt och att det inte finns några som helst ursäkter för sådana här vidriga brott.

Händelserna manar dock också till eftertanke och reflektion, inte minst eftersom gärningsmännen i båda fallen lär ha varit ungdomar. Vad är det som får en person att begå brott? Varför hamnar vissa unga ”på glid”?

Mycket kan göras för att förebygga kriminalitet. Ett sådant långsiktigt hållbart förebyggande arbete måste innehålla många delar. Politiken måste betona det personliga ansvar vi alla har för våra egna liv och handlingar och verka för en gemensam grund av goda värderingar. Vi behöver också en politik för stabila familjer, ett starkare civilsamhälle, en mer flexibel arbetsmarknad, en restriktiv narkotikapolitik och för en skola med kunskap samt ordning och reda i fokus. För att bara nämna några saker.

Allt detta är saker som minskar risken för brottslighet och som bygger samhället starkt på lång sikt. Människor är emellertid ofullkomliga och kan alltid göra fel, oavsett vilket samhälle vi lever i. Vi kommer aldrig att kunna skapa en utopi helt utan brottslighet och därför är det lika viktigt att bekämpa kriminalitet när den väl uppstår, som det är att förebygga den. Det finns inget motsatsförhållande däremellan.

Den mest grundläggande och uppenbara brottsbekämpande insatsen är att satsa på fler poliser. Vi unga kristdemokrater har länge efterlyst fler poliser i Sverige, både sådana som syns ute på stan och sådana som utreder brott. Vi menar att det är viktigt både för att höja den upplevda tryggheten i samhället och för att upprätthålla medborgarnas förtroende för rättsstaten. Att vidmakthålla lag och ordning är en av statens huvuduppgifter och därmed är det absolut nödvändigt med en fungerande poliskår. Även om alliansregeringen under de senaste åren gjort mycket för att öka antalet poliser i Sverige, ligger vi enligt Eurostat fortfarande en bra bit under EU-genomsnittet, räknat per invånare.

Det som kanske är allra viktigast att komma ihåg i detta sammanhang är dock att alla människor har ett personligt ansvar för sina handlingar. Vi är moraliska varelser som kan göra aktiva val och kan välja mellan rätt och fel. Med detta som utgångspunkt blir det än viktigare att staten och politiken sänder signaler och tydligt markerar vad som är acceptabelt och inte. Tydliga påföljder har alltså ett värde i sig, men är också viktiga för att rädda människor som är på väg in i på en brottslig bana.

Många är de som på ett eller annat sätt hamnat i kriminalitet och som vittnar om hur de kanske skulle kunnat undvika detta om den första brottsliga handlingen resulterat i en tydlig påföljd. Därför är det oacceptabelt att många utredningar idag läggs ned för att förövaren är ung. Dessa brott borde istället prioriteras och särskilda domstolar inrättas som snabbare kan behandla mål med unga förövare.

Vi unga kristdemokrater menar att politiken ytterst ska utgå ifrån den svages perspektiv. Detta innebär att brottsoffret alltid ska ställas i centrum. Straffen för vålds- och sexualbrott behöver skärpas och straffskalorna utnyttjas bättre än i dagsläget. Det är en fråga om vad som är rätt och fel. Den 61-årige mannen i Kortedala och femtonåringen i Malmö förtjänar helt enkelt upprättelse.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: