Gå med i Nato och öka försvarsutgifterna

Debattartikel publicerad på Newsmill den 18 april 2012:

Statsministern har så presenterat Karin Enström som ny försvarsminister. Enström – med bakgrund som kapten inom amfibiekåren, åtta år i riksdagens försvarsutskott samt nästan två år som ordförande i utrikesutskottet – besitter alldeles säkert de kompetensmässiga och politiska färdigheter som en svensk försvarsminister kan tänkas behöva. De utmaningar hon kommer att möta är dock alltjämt stora.

Vid onsdagens pressträff påtalade Fredrik Reinfeldt att de uppgifter som nu står framför Enström framför allt inkluderar att fortsätta utveckla insatsförsvaret och börja förbereda det nya försvarsbeslut som väntas 2014, men också att upprätthålla ordningen i försvarets ekonomi. Allt detta är förstås viktigt. Men den nya försvarsministern måste också se på Sveriges försvar från ett vidare perspektiv. Karin Enström har nämligen åtminstone tre långsiktiga utmaningar framför sig.

För det första gäller det försvarsanslagen. Att försvara rikets gränser från yttre hot, garantera den nationella säkerheten och skydda svenska medborgare från fientliga angrepp tillhör statens absoluta kärnuppgifter. Men Försvarsmakten bör också ha kraften och förmågan att möjliggöra för Sverige att stå upp mot terror, övergrepp och förtryck i omvärlden. Trots detta ser vi tyvärr hur försvarsanslagen, år efter år, i praktiken minskar genom oförändrade medel och dolda nedskärningar, och idag är budgeten inte ens är tillräcklig för att försvaret ska kunna uppfylla de uppgifter det fått av regeringen. Så ”ordning i försvarets ekonomi” i all ära. Försvaret får inte få fortsätta användas som budgetregulator!

För det andra gäller det försvaret av Gotland. Vi unga kristdemokrater vill se en ökad svensk närvaro i Östersjön och ett återupprättat regemente på ön för att fylla det säkerhetspolitiska vakuum som Sverige varit med och bidragit till. Det är direkt oansvarigt att lämna en så strategiskt viktig del av Sverige utan militär närvaro.

För det tredje gäller det Sveriges förhållande till Nato. Den värld vi lever i är global och vi behöver därför gränsöverskridande instrument för att upprätthålla säkerheten och sprida friheten. Det är en absolut nödvändighet att samarbeta med andra. Nato är den organisation som idag är lämpligast för dessa ändamål och bäst står upp för friheten och människovärdet. Det vore därför naturligt att Sverige tog steget och blev en fullvärdig medlem i det transatlantiska försvarssamarbetet. Så tar vi tydligt ställning för att främja demokrati och mänskliga rättigheter med alla till buds stående medel.

Vi unga kristdemokrater tror på förvaltarskapstanken som ett fundament i det goda samhället och vi ser det därför som viktigt att Sverige har ett starkt försvar. De institutioner, traditioner och värden som vi byggt upp här i Sverige och västvärlden är nämligen värda och nödvändiga att stå upp för och försvara. Inom försvarspolitiken krävs därför – mer än inom något annat politikområde – ett långsiktigt tänkande. Ett starkt försvar tar nämligen väldigt lång tid att bygga upp, samtidigt som det kan raseras i en handvändning.

Såsom Sveriges försvar ser ur idag kan inte försvarspolitiken enbart gå ut på att förvalta och att anpassa utgifterna efter inkomsterna. Alliansens försvarspolitik måste vara sådan att ansvar tas för Sverige, både idag och för framtiden. Där är vi inte just nu. Och det gör att ett mycket tungt ansvar nu vilar på Karin Enströms axlar.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: