FP:s melodi: Alla ska med!

Slutreplik i debatten med Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) om obligatorisk förskola:

Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) understryker i en replik till mig (2/4) sin ståndpunkt om att införa förskoletvång. På ett tämligen oreflekterat sätt kommer Edholm fram till slutsatsen att familjer och det civila samhällets frihet också på detta område ska rullas tillbaka till förmån för statliga dekret. Det enda argument hon anför är att barn som gått i förskola presterar något bättre i skolan senare i livet.

Det må vara frestande att ta till ytterligare lagstiftning för att delvis komma tillrätta med ett problem – det om svenska ungdomars bristfälliga kunskaper – som är nära kopplat till det politikområde som Edholm själv arbetar med på daglig basis. Som förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet har jag dock ett bredare perspektiv på barns och ungas uppväxtvillkor.

En god utbildning är en viktig förutsättning för att barn ska växa upp till trygga och ansvarstagande människor. Men forskning visar också att närhet och tid med båda föräldrarna i väl fungerande familjer är en annan viktig premiss. En välordnad familjeekonomi och att slippa bli utsatt för brott är ytterligare några omständigheter som har en positiv effekt på barn och unga under uppväxten.

Allt detta sammantaget gör att vi unga kristdemokrater kommer fram till slutsatsen att familjer bör ges mer makt över sin egen vardag och föräldrar ges större möjligheter att tillbringa mer tid med sina barn. Lotta Edholm och henne parti verkar vara inne på rakt motsatt linje. De har ett familjefientligt och statsindividualistiskt synsätt som vi unga kristdemokrater vill vara med och bekämpa. Vi vill istället se ett samhälle med mer gemenskap och mindre stat, med barns och ungas bästa i fokus i en bred bemärkelse.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: