Nato och Gotland viktiga uppgifter för nästa försvarsminister

Efter flera veckors hård mediegranskning kring Sveriges planerade försvarssamarbete med Saudiarabien avgick så Sten Tolgfors på torsdagen från posten som försvarsminister. Det innebär att statsminister Fredrik Reinfeldt nu behöver se sig om efter en ny chef för Försvarsdepartementet. Ett antal moderata företrädare har förekommit i diskussionen. Oavsett vem det i slutändan blir har den blivande försvarsministern åtminstone tre stora och viktiga utmaningar framför sig, frågor som behöver avhandlas så snart som möjligt.

För det första gäller det försvarsanslagen. Att försvara rikets gränser från yttre hot, garantera den nationella säkerheten och skydda svenska medborgare från fientliga angrepp tillhör statens absoluta kärnuppgifter. Men Försvarsmakten bör också ha kraften och förmågan att möjliggöra för Sverige att stå upp mot terror, övergrepp och förtryck i omvärlden. Trots detta ser vi tyvärr hur försvarsanslagen, år efter år, i praktiken minskar genom oförändrade anslag och dolda nedskärningar, och idag är budgetanslagen inte ens är tillräckliga för att försvaret ska kunna uppfylla de uppgifter det fått av regeringen. Försvaret kan inte få fortsätta användas som budgetregulator.

För det andra gäller det försvaret av Gotland. Vi unga kristdemokrater vill se en ökad svensk närvaro i Östersjön och ett återupprättat regemente på ön för att fylla det säkerhetspolitiska vakuum som Sverige varit med och bidragit till. Det är direkt oansvarigt att lämna en så strategiskt viktig del av Sverige utan militär närvaro.

För det tredje gäller det Sveriges förhållande till Nato. Den värld vi lever i är global och vi behöver därför gränsöverskridande instrument för att upprätthålla säkerheten och sprida friheten. Det är en absolut nödvändighet att samarbeta med andra. Nato är den organisation som idag är lämpligast för dessa ändamål och bäst står upp för friheten och människovärdet. Det vore därför naturligt att Sverige tog steget och blev en fullvärdig medlem i det transatlantiska försvarssamarbetet. Så tar vi tydligt ställning för att främja demokrati och mänskliga rättigheter med alla till buds stående medel.

Vi unga kristdemokrater ser det som viktigt att Sverige har ett starkt försvar. Vi tror på förvaltarskapstanken som ett fundament i det goda samhället. Vi ser att det finns institutioner, traditioner och värden som vi byggt upp här i Sverige och västvärlden, som är värda och nödvändiga att stå upp för och försvara.

Vi vill att Sverige i framtiden ska ha kapacitet och förmåga att både värna den territoriella integriteten och stå upp som en stark röst för demokrati och frihet i världen. Ett första steg för den nya försvarsministern att åstadkomma detta blir att öka försvarsanslagen, återmilitarisera Gotland och ansöka om ett fullvärdigt svenskt medlemskap i Nato.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: