Ett slag i ansiktet på Sveriges barnfamiljer

Debattartikel publicerad i Aftonbladet den 29 mars 2012:

Skatter, obligatorium, kvotering, riktade bidrag samt tvingande lagar och dekret. Alla är de instrument som företrädesvis socialister använt sig av genom historien. Tyvärr är vi många som börjar vänja oss vid att även socialliberalerna numera driver liknande linjer. Ett aktuellt exempel är Lotta Edholm, folkpartistiskt skolborgarråd i Stockholms stad, som argumenterar för skolplikt från fem års ålder. Edholms hvudsakliga argument är att barn som gått i förskolan i genomsnitt presterar bättre senare under skoltiden än barn som inte gjort det.

Det är ett felslut att resonera på detta sätt. Barn och människor är nämligen inte genomsnittliga, utan unika och olika – med olika förutsättningar, behov och talanger. Utifrån det perspektivet blir det aktuella förslaget ingenting annat än ren tvångsiver och ett uttryck för en strävan efter att stöpa alla människor i samma form.

Vidare leder Edholms förslag till att föräldrar och barns valfrihet inskränks – ett slag rakt i ansiktet på alla Sveriges familjer och på det civila samhället. För vem är det egentligen som har det yttersta ansvaret för att uppfostra barnen? Naturligtvis är det föräldrarna som känner sina barn bäst och bara de kanta ett helhetsansvar för barns och ungas uppväxtvillkor. De måste då också ges makt möjligheter att kunna ta detta, inte mindre valfrihet och inflytande.

För många är förskolan viktig. Det är uppenbart att många gillar den eftersom så många de facto väljer att placera sina barn där. Andra väljer att – så mycket staten tillåter – ta hand om sina barn själva med stöd av exempelvis föräldraförsäkringen. Det som förenar de allra flesta föräldrar är att de gör vad de anser vara bäst för deras barn. Det måste de få ökade möjligheter att göra.

Lotta Edholm har naturligtvis rätt i att svenska elevers dåliga skolresultat är ett stort problem. Bakom detta ligger flera svåra problem som vi gemensamt måste arbeta ännu mera aktivt för att lösa. Det handlar bland annat om att stärka statusen på läraryrket för att locka ännu mer kvalificerade lärare till skolan, om att fokusera på undervisningen och om att förbättra arbetsron i klassrummet.

Att tvinga in alla barn i förskolan med skolplikt från fem års ålder är dock inte lösningen. Som förbundsordförande för KDU ser jag som min kanske främsta uppgift att ständigt ta strid mot den socialistiska och socialliberala strävan att i varje läge arbeta för att göra samhället mer likriktat. Ett samhälle där alla människor stöps i samma form är inte jämlikt och rättvist.

Det goda samhället når vi först då alla människor, i alla åldrar, har möjlighet att åstadkomma bästa möjliga resultat efter de förutsättningar som just hon eller hon har. Då lämnas ingen efter, men ingen hålls heller tillbaka. I Sverige behöver vi inte fler regleringar och obligatorium. Vad vi behöver är mer valfrihet och större möjligheter för människor och familjer att forma sina egna liv. Därför är jag emot en obligatorisk förskola.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: