Vi värnar människors rätt att leva sina liv som de vill

Debattartikel publicerad i förra veckans nummer av Hemmets vän:

I en kommentar i årets sjunde nummer av Hemmets Vän resonerar chefredaktören Åke Hällzon kring min och Kristdemokratiska Ungdomsförbundets politik. Det är förstås välkommet. Vi diskuterar och debatterar gärna och vi välkomnar kritik av alla slag. I detta fall ger dock Hällzon en felaktig och orättvis bild av det ungdomsförbund som jag leder.

För det första påpekar Hällzon att KDU inte undertecknade den debattartikel i Svenska Dagbladet (10/2) genom vilken företrädare för några av de övriga ungdomsförbunden krävde fri vård för papperslösa. Det stämmer, men det bakomliggande skälet till det var inte att vi inte höll med om artikelns innehåll. Den ideella, icke partipolitiska organisation som låg bakom artikeln skickade den aldrig direkt till oss och det var oklart både vart artikeln skulle publiceras och vilka andra organisationer som skulle signera den. I KDU:s integrationspolitiska handlingsprogram från 2009 står det dock tydligt att KDU anser att alla papperslösa flyktingar i Sverige ska ges den vård som behövs. Det är en fråga om alla människors lika värde.

För det andra tar Hällzon upp det faktum att jag på Twitter kommenterat den debatt som just nu pågår i Göteborg angående huruvida krogarna där ska tvingas stänga klockan tre om nätterna, istället för klockan fem som nu är fallet. Eftersom jag själv bott i Göteborg i många år engageras jag av frågan, samtidigt som jag ser att ett inskränkande av öppettiderna skulle leda till både fler svartklubbar och ett ännu större kaos på paradgatan Avenyn vid treslaget. Att dra in samtliga tillstånd för öppethållande till klockan fem skulle alltså motverka sitt syfte. Det är inte att ta ett socialt ansvar för att minska alkoholens skadeverkningar. Hällzons slutsats att KDU inte längre fyller rollen som ”Alliansens sociala röst” är därför helt felaktig. Det är istället de lokala kristdemokraterna i Göteborg, tillsammans med vänstermajoriteten i staden, som hamnat helt fel i frågan.

Vi unga kristdemokrater påtalar ofta att vi alla människor har ett ansvar för våra medmänniskor och vår omgivning. Vi vet att människor behöver gemenskap och samhörighet för att må bra och betonar därför de små gemenskapernas betydelse som motvikt till staten och näringslivet. Familjen är den allra mest fundamentala gemenskapen och starka familjer är den bästa garanten för att så många barn och unga som möjligt får goda uppväxtvillkor och en bra start på livet. Civilsamhället i stort är likaså viktigt. Ett livskraftigt civilt samhälle bidrar helt enkelt till en gemensam etik och tydliga värderingar.

KDU driver också aktivt opinion mot all hatpropaganda, oavsett form. Vi är tydliga med att sådan agitation inte leder till någonting annat än till ökad splittring i samhället. Vi står för nolltolerans mot mobbning, både genom att tala om betydelsen av goda normer och värderingar och genom att betona vikten av att skolan sänder ut tydliga signaler om vad som är okej. Vi är också ungdomspolitikens främsta språkrör för ökad trygghet och lag och ordning i samhället. Vi vet att ett förlorat förtroende för rättsstaten i första hand drabbar de i samhället som har det allra svårast.

Detta är några exempel på hur vi unga kristdemokrater fyller rollen som ”social röst” inom borgerligheten. Alla är dessutom exempel på frågor som KDU drivit under de senaste månaderna. Vi unga kristdemokrater står på de svagas sida. Vi utgör den sociala rösten bland ungdomsförbunden, samtidigt som vi värnar människors rätt att leva sina liv som de själva vill.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: