20 frågor som partiet kan och bör driva

Debattartikel publicerad i senaste numret av Kristdemokraten:

Skaffa dig ett liv! Det är det budskap som vi unga kristdemokrater i KDU går ut med till de ungdomar vi möter på landets gymnasieskolor under vintern. Det kan låta hårt – men vad är egentligen alternativet? Vi bär alla det yttersta ansvaret för våra liv och har enorma möjligheter att skaffa oss just det liv som vi som enskilda människor vill leva. Samtidigt har politiken ett stort ansvar i att ge alla människor så goda förutsättningar som möjligt att kunna ta tillvara på de möjligheter och talanger som var och en av oss besitter, så att vi alla kan skaffa oss ett så bra liv som möjligt.

Vid rikstinget i Umeå i somras fattade Kristdemokraterna beslut om att ”barns och ungas uppväxtvillkor” ska utgöra partiets fokusområde framöver. Under hösten 2011 fastställde sedan partistyrelsen fyra prioriterade områden inom vilka utveckling av ny politik ska ske; familj, skola, ungdomsarbetslöshet och ungdomsbrottslighet. Inom dessa delområden sker nu ett omfattande politikutvecklingsarbete.

KDU står bakom beslutet om att ha barns och ungas uppväxtvillkor som politiskt fokusområde. Det är ett viktigt område inom vilket partiet har hög trovärdighet. Men det är också ett område som både passar partiets prioriteringar väl och kan väcka engagemang inom den egna rörelsen.

Kristdemokraternas allvarliga problem kommer dock inte att lösas bara för att partiets företrädare runtom i landet pratar om samma samhällsproblem och om ungefär samma frågor. Nej, partiets politik för att ge barn och unga bästa möjliga uppväxtvillkor behöver vara såväl enhetlig som inriktad på Kristdemokraternas potentiella väljargrupper. Dessa finns till höger i det svenska politiska landskapet. Det är av oerhört stor vikt att partiets utvecklingsarbete verkligen tillgodoser behovet av en riktigt skarp politisk profilering gentemot dessa väljargrupper.

För att bidra till att Kristdemokraternas politik i framtiden antar rätt fokus lanserade KDU, i samband med de kommun- och landstingspolitiska dagarna i Västerås, rapporten ”Skaffa dig ett liv!”. I denna rapport presenterar vi 20 förslag på frågor som moderpartiet kan och bör driva. Läs gärna rapporten på http://www.kdu.se.

Efter det extra rikstinget arbetar vi KDU:are fortsatt hårt för att stärka den unga kristdemokratiska rörelsen och bli ännu bättre på att sprida kristdemokratin bland Sveriges unga. Vi sluter helhjärtat upp bakom den partiledning som nu är vald och hoppas på ett bra och konstruktivt samarbete i det mycket viktiga arbete vi har framför oss inför valen 2014.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: