Sluta diskriminera oss unga

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 22 februari 2012:

I dag har var femte ung person i Sverige inte något jobb att gå till på morgonen. Alltför många unga får med andra ord varken visa sina kunskaper eller utnyttja sin skapandekraft och kreativitet. Det är Sveriges största samhällsproblem, såväl i dag som för framtiden. En ung arbetslös människa hamnar snabbt i en ond cirkel – ju längre tid personen i fråga står utanför arbetsmarknaden, desto besvärligare och smalare blir vägen in.

Att ha ett jobb är en självständighetsrevolution för många unga och ett stort steg mot att bli vuxen. Ett jobb ger möjligheter att flytta hemifrån, förverkliga sina drömmar eller köpa den där resan som man har längtat efter. Ett jobb är grunden i livsbygget och det är därför en skamfläck på Sverige att så många unga i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi måste se till att skapa så breda och korta vägar som möjligt till arbetsmarknaden för alla, och bryta diskrimineringen av unga. Alltför många får i dag stå utanför och titta på och under kristider som de vi nu lever i är det alldeles för ofta vi unga som får ta den största smällen.

Från politikens sida måste vi göra allt vi kan för att minska den negativa effekten av krisens svallvågor för oss unga. Vi måste finna nya och fler vägar in till arbetsmarknaden. Att minska kostnaderna för att anställa unga är en väg, att sänka momsen för restauranger en annan. Allt detta är bra – men vi behöver göra mer.

Bristande kunskaper från skolan ställer många unga utanför och det måste åtgärdas, men vi behöver lösningar som även ger resultat på kort sikt. Sverige går med dagens höga ungdomsarbetslöshet miste om en hel generations kunskap, kreativitet och skapandekraft. Långsiktigt skapar detta enorma problem för vår tillväxt, välfärd och utveckling. Den onda cirkel som många unga befinner sig i måste brytas omedelbart.

Ett stort hinder för unga är den lagstiftning som gäller på arbetsmarknaden. ”Sist in, först ut”-regeln dikterar i vilken ordning uppsägning ska ske och innebär att arbetstagaren med längst tid som anställd har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Denna princip är direkt diskriminerande mot oss unga och måste slopas! En förändring av lagen skulle skapa en större rörlighet på arbetsmarknaden, för Lagen om anställningsskydd, Las, skapar även problem på andra sidan av myntet. Människor vågar inte byta arbetsplats eftersom de då tappar sin anställningstrygghet.

Med ålderdomliga och stela regler som inte passar den moderna arbetsmarknaden låser vi fast människor i ett och samma arbete, samtidigt som vi stänger ute den unga generationen. Arbetsmarknaden varken ser ut eller fungerar som den gjorde 1982. När världen förändras måste både lagstiftning och arbetsmarknad hänga med. Vårt alternativ är att låta kompetens och skicklighet styra framför anställningstid. Vi vill se en mer integrerad, rörlig och flexibel arbetsmarknad, med bättre möjligheter för unga att göra tidig entré.

Alliansregeringens fyra partier vill att arbetsmarknadens parter ska komma överens om ett nytt funktionssätt för arbetsmarknaden, men uppenbarligen är parterna inte intresserade av att se eller lösa problemet med ungdomsarbetslösheten. Sista alternativet är lagstiftning. Det är vad som behövs nu. ”Sist in, först ut”-regeln är ett hinder och en princip som är direkt diskriminerande för oss unga. Vi i alliansens fyra ungdomsförbund vill se en förändring av lagstiftningen omedelbart. Vi vill helt radera regeln från lagtexten.

Vi vill se en lagstiftning som hjälper – snarare än stjälper – unga. Sveriges ungdomar ska inte fungera som en krockkudde – vi är framtiden. Men hur ska vi kunna visa det om vi aldrig får chansen?

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Erik Bengtzboe
Förbundsordförande Muf

Adam Cwejman
Förbundsordförande Luf

Hanna Wagenius
Förbundsordförande CUF

Annonser
%d bloggare gillar detta: