SDU:s kärlek till KDU är obesvarad

Debattartikel publicerad på Newsmill den 30 januari 2012:

I valet 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen.Vi var nog många som trodde att SD strävade efter att framstå som ett seriöst parti med sakliga företrädare. Kanske längtar man fortfarande efter det i
partiets äldre garde – men säkert är att detta inte gäller ungdomsförbundet, SDU. I ett pressmeddelande gick förbundet nyligen ut och, på fullaste allvar, föreslog att SDU och KDU skulle gå samman i ett förbund.

Jag kan inte på rak arm dra mig till minnes när ett av riksdagspartiernas ungdomsförbund senast kom med ett så oseriöst utspel och det känns förstås absurt att ens behöva förklara varför detta är helt otänkbart. Men för att slippa den här typen av inviter i framtiden vill vi unga kristdemokrater en gång för alla tydligt klargöra: Vi kommer aldrig – inte under några omständigheter eller på något sätt – att samarbeta med SDU!

Skälen till detta är många. Det mest uppenbara är att kristdemokrati och ”nationaldemokrati” (eller vad SDU nu för stunden väljer att kalla sin ideologi) vilar på helt olika grunder och människosyner. Kristdemokratins mest grundläggande fundament är principen om det lika, unika och okränkbara människovärdet. Att samma grundläggande rättigheter och skyldigheter ska gälla alla människor, oavsett var på jorden de råkar vara födda och bosatta, är för oss en självklarhet.

Vi utgår i denna vår grundsyn från naturrätten och det arv som förvaltas av den västerländska humanismen och den kristna etiken. Tänkare och filosofer som Aristoteles, Thomas av Aquino och Jacques Maritain har alla varit viktiga influenser i denna mångtusenåriga, idéhistoriska tradition. Det kan i sammanhanget nämnas att Maritain var en drivande kraft bakom utformningen av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna efter andra världskriget. Detta var i ett läge då världen låg sargad av ett krig som orsakats av en aggressiv form av nationalism och andra totalitära ideologier. Mot detta utgjorde den universalistiska kristdemokratin – precis som idag – en tydlig motpol.

Utifrån detta ideologiska och filosofiska arv utformar vi unga kristdemokrater all vår politik; skolpolitik, arbetsmarknadspolitik, familjepolitik, rättspolitik etcetera. SDU däremot utgår ifrån en i grunden främlingsfientlig nationalism som ideologisk bas. Både SD och SDU har sina rötter i den rasistiska och främlingsfientliga rörelse som uppstod i Sverige efter andra världskriget som en fortsättning på än mer extrema och fascistiska föregångare.

Både SD och SDU är, av förståeliga skäl, numera mycket noga med att ta avstånd från sitt ursprung. I denna strävan har man försökt kopiera vissa politikområden från andra seriösa partier för att försöka framstå som mer rumsrena. Det finns knappast något parti i Sveriges riksdag, eller något av ungdomsförbunden knutna till dessa, som SD och SDU inte delar uppfattningar med i något avseende. Exempelvis påminner deras politik på ekonomi- och arbetsmarknadsområdena i långa stycken om den socialdemokratiska. Den svenska modellen ska till varje pris värnas och människor som vill komma till Sverige för att arbeta ska så långt det någonsin är möjligt förvägras detta. Partiet delar också sin protektionistiska och EU-fientliga syn med Vänsterpartiet.

Mot bakgrund av detta är det inget att förundras över att SDU väljer att stjäla en del sakpolitik även från KDU, exempelvis när det gäller det familjepolitiska området. SDU värnar dock inte det unika och okränkbara människovärdet. De har ingen helhetlig politik för mer frihet, öppenhet och gemenskap i samhället, utan fokuserar istället på mer slutenhet gentemot omvärlden. De är vänsterpräglade snarare än borgerliga, finansierar sin politik genom krav på orealistiska begränsningar av invandringen och lever på gamla sosseväljare. Inget av detta kan KDU ställa sig bakom.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet är en del av Ung Allians, där vi tillsammans med våra vänner i Muf, Luf och CUF arbetar för ett Sverige präglat av mer öppenhet och frihet. Vi är ibland oense med de tre andra alliansförbunden, men vi kan ändå samarbeta på ett bra sätt eftersom vi delar grundsynen om att samhället ska byggas utifrån principer om mer transparens, tolerans och valfrihet.

SDU må vara olyckligt förälskade i KDU, men tro mig – kärleken är inte besvarad. KDU är ett seriöst politisk ungdomsförbund som arbetar för mer frihet och gemenskap och som står upp för det lika, unika och okränkbara människovärdet. I ett samhälle präglat av dessa värden har SDU:s idéer och människosyn inget att hämta.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: