KD:s potentiella väljargrupper finns till höger

Skaffa dig ett liv! Det är det budskap som vi unga kristdemokrater i KDU går ut med till de ungdomar vi möter på landets gymnasieskolor under vintern. Det kan låta hårt – men vad är egentligen alternativet? Vi bär alla det yttersta ansvaret för våra liv och har enorma möjligheter att skaffa oss just det liv som vi som enskilda människor vill leva. Samtidigt har politiken ett stort ansvar i att ge alla människor så goda förutsättningar som möjligt att kunna ta tillvara på de möjligheter och talanger som var och en av oss besitter, så att vi alla kan skaffa oss ett så bra liv som möjligt.

Vid rikstinget i Umeå sommaren 2011 fattade Kristdemokraterna beslut om att ”barns och ungas uppväxtvillkor” ska utgöra partiets fokusområde framöver. Under hösten 2011 fastställde sedan partistyrelsen fyra prioriterade områden inom vilka utveckling av ny politik ska ske; familj, skola, ungdomsarbetslöshet och ungdomsbrottslighet. Inom dessa delområden sker nu ett omfattande politikutvecklingsarbete.

KDU står bakom beslutet om att ha barns och ungas uppväxtvillkor som politiskt fokusområde. Det är ett viktigt område inom vilket partiet har hög trovärdighet. Men det är också ett område som både passar partiets prioriteringar väl och kan väcka engagemang inom den egna rörelsen.

Kristdemokraternas allvarliga problem kommer dock inte att lösas bara för att partiets företrädare runtom i landet pratar om samma samhällsproblem och om ungefär samma frågor. Nej, partiets politik för att ge barn och unga bästa möjliga uppväxtvillkor behöver vara såväl enhetlig som inriktad på Kristdemokraternas potentiella väljargrupper. Dessa finns till höger i det svenska politiska landskapet. Det är av oerhört stor vikt att partiets utvecklingsarbete verkligen tillgodoser behovet av en riktigt skarp politisk profilering gentemot dessa väljargrupper.

För att bidra till att Kristdemokraternas politik i framtiden antar rätt fokus lanserar KDU, i samband med Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar som hålls i Västerås idag och imorgon, rapporten ”Skaffa dig ett liv!” med inspel till politikutvecklingsarbetet. I denna rapport presenterar vi 20 förslag på frågor som moderpartiet kan och bör driva.

Trygga hemförhållanden är det mest basala för att barn och ungdomar ska få bästa möjliga start på livet. Sverige behöver helt enkelt mer trygga, starka och stabila familjer! Det vi från politiskt håll kan göra för att åstadkomma detta är att underlätta för familjer ekonomiskt samt att ge dem större inflytande över sina liv – flytta makt från de politiska sammanträdesrummen till köksborden. Konkret borde Kristdemokraterna driva på för ytterligare sänkta skatter för vanligt folk, införande av ett skatteavdrag för barnfamiljer och inrättande av frivillig sambeskattning. Dessutom borde partiet arbeta för mer valfrihet inom barnomsorgen genom införandet av ett barnkonto som ersättning till dagens alla bidragssystem.

Vid sex-sju års ålder börjar de allra flesta svenska barn i skolan. Där får de kunskap för livet, får med sig värderingar och knyter vänskapsband. På detta område är det viktigt att Kristdemokraterna står upp för friskolesystemet och rätten för ungdomar och familjer att välja den skola som passar dem bäst. Partiet borde också arbeta för ett förändrat synsätt på värdegrundsarbetet i skolan, där detta utgör en integrerad del i skolans ordinarie undervisningsarbete och där föräldraansvaret för barns och ungas uppfostran betonas.

Då ungdomarna lämnat skolan och eventuell högre utbildning är det viktigt att det finns jobb söka eller att möjligheterna att starta och driva företag är goda. Därför måste det föras en politik för att stärka företagandet och jobbtillväxten. Nyckeln till en fortsatt god välfärd och fler jobb åt unga stavas inte mer bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utan kraftfulla satsningar och effektiva reformer för ett mer företagsamt Sverige. Därför bör Kristdemokraterna driva att slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, fortsätta sänka arbetsgivaravgifterna och avskaffa sjuklöneansvaret för småföretagare. Dessutom borde både värnskatten och de så kallade 3:12-reglerna avskaffas, som idag är stora hinder för företagande och tillväxt. Insikten om att arbete är helt avgörande för att människor ska kunna skaffa sig ett bra liv ska ligga till grund för alla åtgärder på detta område.

För att Sveriges barn och ungdomar ska kunna ta sig igenom skoltiden, ut på arbetsmarknaden och så småningom skaffa sig en egen familj måste de också kunna känna sig trygga. Unga människors drömmar och framtidstro riskerar att snabbt bytas ut mot en tillvaro präglad av psykisk ohälsa, rädsla och social oro efter att de blivit utsatta för brott. Kristdemokraterna måste därför arbeta för att krafttag ska tas mot brottsligheten. Vi behöver fler poliser som syns på stan och som ser till att alla brott utreds. Vi behöver också ta bort straffrabatten och avskaffa den så kallade 2/3-frigivningen. Dessutom ska föräldraansvaret stärkas också på detta område genom att föräldrarna i alla lägen tvingas vara med på de rättegångar där deras barn deltar.

Vi unga kristdemokrater gör allt för att Sveriges ungdomar ska kunna skaffa sig ett bra liv. Nu vill vi att Kristdemokraterna ska gå samma väg. Det politiska utvecklingsarbetet är avgörande för partiets framtid, oavsett hur partiledarvalet utfaller.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: