Hatisk ”överklassafari” bekämpar inte fattigdom

Debattartikel publicerad på Newsmill den 19 januari 2012:

Förbundet ”Allt åt alla” kommer inom kort att anordna en ”överklassafari” till numera rikskända stadsdelen, eller ”rikemansgettot” (som organisationen kallar det) Solsidan i Saltsjöbaden. Avsikten med detta är att rasera ”bilden av Sverige som ett klasslöst land” och sätta fokus på ojämlikheten i samhället. Genom att medvetandegöra resenärerna om klyftor och orättvisor vill de skapa opinion för ett ”klasslöst samhälle”.

Syftet med detta jippo kan vid en första anblick te sig harmlöst och närmast humoristiskt. Men man behöver bara skrapa lite på ytan för att förstå vilka idéer och värderingar som denna rörelse drivs av. Och då blir det lätt att hålla sig för skratt.

”Odla ditt klasshat – Motborgarbussen far till Solsidan” – så marknadsför ”Allt åt alla” själv sina bussresor. ”Vi är motståndare till alla former av klassamarbete” deklarerar organisationen vidare på sin hemsida. Det är tydligt vad förbundet egentligen strävar efter; att grupper ska ställas mot grupper och att missaktning mellan människor ska underblåsas som en del i kampen för revolution och omkullkastandet av det samhälle som vi idag lever i. Hatet är drivkraften bakom rörelsens ideal och värderingar.

Retoriken är lika obehaglig som förlegad. Vi är nog många som hoppades på att de totalitära idéer som här kommer till uttryck tillhörde det gångna 1900-talet som en gång för alla förpassats till idéhistoriens soptipp. Tyvärr finns det än idag en liten, men ändå alltför stor, grupp unga människor som tror på de gamla marxistiska idéerna. Att ta debatten mot dessa människofientliga värderingar är därför viktigt.

Vi kristdemokrater tillhör en bred internationell politisk strömning som bygger på principen om det lika och unika människovärdet. Det är för oss en självklarhet att alla människor har en oåterkallelig rätt till ett drägligt liv. Ingen ska behöva leva i fattigdom och vi har en moralisk förpliktelse att visa solidaritet med svaga och utsatta. Samtidigt måste alla människor ges möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar och ingen ska tryckas ned i avundsjukans eller Jantelagens namn.

Som ung kristdemokrat ser jag det därför som en av de allra viktigaste samhälls­utmaningarna inför framtiden att bekämpa fattigdomen – inte att bekämpa rikedom. Därför ska vi exempelvis ha en skola och sjukvård i världsklass och som är tillgänglig för alla. Men samtidigt måste flit och hårt arbete alltid löna sig, varför vi också behöver fortsätta sänka skatten på arbete, utbildning och företagande. Att bekämpa fattigdom och skapa ett välfärdssamhälle är bara möjligt om fler tillåts vara med och bidra till det gemensamma bästa genom eget arbete

Att skapa välstånd som kommer alla till del görs dock inte genom att – likt ”Allt åt alla” – odla klasshat och ställa grupper av människor mot varandra. Vad som behövs är istället mer samarbete och gemenskap. Här är inte inkomstspridningen central, utan istället hur vi beter oss mot varandra och vilka värderingar som ligger till grund för samhället.

Vi unga kristdemokrater är övertygade om att det går att skapa ett samhälle där ingen lämnas efter samtidigt som ingen hålls tillbaka.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: