Ungas hälsa bör få högsta prioritet

Debattartikel publicerad i senaste numret av Uppsalatidningen den:

Den psykiska ohälsan bland unga har blivit den uppväxande generationens värsta hot. Utvecklingen på området har snabbt gått i helt fel riktning.Utskrivningen av antidepressiv medicin till ungdomar har ökat med nästan en tredjedel och medan självmordstalen fortsätter att falla bland äldre har de i stället ökat med nästan 40 procent bland yngre. Till detta kommer även larmrapporter om ökat självskadebeteende och narkotikaanvändning. Dessa ämnen är svåra för det offentliga, som givetvis inte kan detaljreglera människors vardag, men samtidigt finns det en lång lista på insatser som skulle stötta och informera de individer som är i behov av hjälp.

År 2009 sköt alliansregeringen till 115 miljoner kronor till det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa bland yngre, men nu krävs att vi går vidare. Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet vill göra en rejäl omprioritering för att vända denna trend. I vår skuggbudget som presenterades i samband med Frihetsdagarna i Uppsala i november föreslås en satsning om en miljard kronor på arbetet mot den psykiska ohälsan. Vi kan inte acceptera att ungas mentala välbefinnande blir en lågprioriterad fråga från det offentligas sida.

Därför måste kurator­tätheten på skolorna öka så att alla elever har möjlighet att uppsöka professionell hjälp inom skolans ram. Sekretessen måste dessutom stärkas för att skydda elevers integritet i den påfrestande process detta utgör. Det är avgörande att kuratorsverksamheten inte tillåts att uppfattas som ett psykologins B-lag, då skolans arbete för elevernas välbefinnande i så hög grad hänger på dessa.

Också skolans arbete med att informera om narkotikans skadeverkningar, speciellt på det psykiska planet, skulle kunna fördjupas. De organisationer som jobbar med denna typ av frågor borde även få möjlighet att utveckla sin verksamhet än mer. Landstingens ungdomsmottagningar måste i högre grad fokusera på psykiska frågeställningar och verksamheten i barn- och ungdomspsykiatrin måste öppnas för att fler ska våga söka kontakt. Avdraget för gåvor till ideella organisationer som införs från och med 2012 skulle kunna utvidgas ytterligare, med speciellt fokus på de organisationer som bedriver jourverksamhet, som till exempel Jourhavande Kompis och Röda Korset.

I kampen mot den psykiska ohälsan måste det offentliga vända på alla stenar för att effektivisera bemötandet av de ungdomar som befinner sig i psykologiskt utsatta situationer. För oss unga kristdemokrater är det en självklarhet att denna fråga måste ges högsta prioritet. En omstrukturering är önskvärd men framför allt föreslår vi en stor injektion från det offentliga för att vi gemensamt ska kunna ta nästa nödvändiga steg

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Hugo Fievet
Förbundsstyrelseledamot KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: