De borgerliga idéerna måste spridas

Debattartikel publicerad i senaste numret av Kristdemokraten:

År 2006 kom att innebära att paradigmskifte i svensk politik. Sedan Alliansens valseger har Sverige blivit både bättre och mer frihetligt, medan socialdemokratin lider av ideologisk vilsenhet och politisk tomhet. Samtidigt ser vi idag att det finns en uppenbar risk för att regerandet får också den svenska borgerligheten att glömma bort värderingarna och den kontinuerliga idéutvecklingen.

Det vore i sådana fall olyckligt. Den historiska möjlighet vi har att att föra samhället och samhällsdebatten i borgerlig riktning måste tas tillvara. Men för att lyckas med det behövs en pånyttfödd, vital och framåtblickande borgerlig idédebatt där ett tydligt ställningstagande för marknadsekonomi kombineras med en insikt om att samhällets viktigaste värden inte kan mätas i pengar. De stavas istället frihet, ansvar, flit, gemenskap, medmänsklighet, förtroende, tillit och hederlighet.

För att bidra till denna idédebatt arrangerade KDU för en dryg vecka sedan seminariehelgen Frihetsdagarna i Uppsala. Evenemanget hade frihet som tema och behandlade hur en frihetlig grundsyn bör genomsyra alla politikområden.

Vi diskuterade hur Sverige behöver en politik där låga skatter och välfärd inte ses som en motsättning, utan där en fri ekonomi istället utgör en förutsättning för att vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar. Vi konstaterade att borgerligheten måste ta ansvar för statens grunduppgifter, att försvara rikets gränser samt upprätthålla lag och ordning inom desamma.

Vi var överens om att den borgerliga politiken måste låta civilsamhället ta plats på bekostnad av stat och kommun, eftersom det utgör en grundbult i ett demokratiskt och öppet samhälle. Vi konkluderade att det borgerliga Sverige ska vara en aktiv och starkt röst internationellt för att sprida friheten till alla världens hörn. Det är nämligen bara så det absoluta och oåterkalleliga människovärdet kan värnas.

Idéer, värderingar och ideologi är grunden för all politik – därifrån hämtas inspiration och engagemang. Det är därför idédebatten är så fundamental om vi på allvar ska kunna göra upp med det djupt rotade Sossesverige och flytta makt från  sammanträdesrummen till köksborden och de enskilda människorna.

Frihetsdagarna blev en succé, med stor uppslutning, hög nivå på de inbjudna talarna och härlig stämning. De kommer framöver att ha en given plats i KDU:s höstplanering och utgöra en viktig byggsten i vårt arbete för ett mer frihetligt Sverige!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: