Sverige behöver sina soldater

Debattartikel publicerad i Hallandsposten den 7 november 2011:

Muf:s ordförande Erik Bengtzboe skriver i Hallandsposten (31/10) om hur positivt han tycker att det är att värnplikten ”äntligen” slopades för ett år sedan. Han inleder med att berömma försvarsomläggningen för att den skapat jobb åt unga. Det är att dra den nymoderata politiken ett par steg för långt. Försvarsmakten finns till för att försvara riket, inte av arbetsmarknadspolitiska skäl.

Bengtzboe beskriver vidare att det nya yrkesförsvaret så här långt haft ett högt söktryck samt påtalar att detta möjliggör rekrytering av de bäst lämpade soldaterna. Han glömmer dock att värnpliktens avskaffande i realiteten inneburit en kraftig minskning av rekryteringsunderlaget till försvaret. Det är uppenbart att de som är bäst lämpade att försvara Sverige inte nödvändigtvis återfinns bland dem som aktivt söker sig till försvaret.

I själva verket riskerar värnpliktens avskaffande att innebära en sämre kvalitet på soldaterna och i förlängningen ett sämre skydd av Sverige. Erfarenheten från andra länder i Europa där värnplikten avskaffats, som exempelvis Storbritannien och Nederländerna, visar också på att övergången till yrkesarmé i högre grad än tidigare lett till rekrytering av lågutbildade och ekonomiskt utsatta. Det har varit svårt att rekrytera de personer som skulle behövas i ett modernt och högteknologiskt försvar.

För Erik Bengtzboe återstår då att referera till värnplikten som en ”relik från en annan tid av plikt och tvång” samt att utmåla densamma som ”ett nödvändigt ont som stal ett år från annat i livet”. Med all önskvärd tydlighet illustrerar han hur det egna självförverkligandet i den nymoderata verkligheten i alla lägen sätts över alla andra värden.

Vi unga kristdemokrater tycker inte att ett år av försvarsutbildning i rikets och våra medmänniskors tjänst är att betrakta som en stöld från individen. Som medborgare har man nämligen inte enbart att kräva sina rättigheter, utan också att leva upp till plikter och skyldigheter. Tanken att man som medborgare ska kunna välja att avstå från att försvara friheten och demokratin är för oss främmande.

Vi unga kristdemokrater ser gärna kontraktsanställda och samövade soldater som omedelbart är redo att sättas in i militära insatser hemma och utomlands. Men de som är bäst lämpade att försvara Sverige ska också kunna tas ut för att försvara landet. Därför bör försvarets personalförsörjningssystem även fortsättningsvis bygga på plikt – inte på frivillighet.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Christian Carlsson
Andre vice förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: