M:s förvaltande av välfärdsstaten inte nog för valvinst

Debattartikel publicerad på Newsmill den 29 oktober 2011:

Inför valet 2006 hade Sverige styrts av socialdemokrater under 61 av de senaste 70 åren. Vi levde i ett land där flumskolan var rådande. Där den som tjänade 25 000 kronor i månaden betraktades som höginkomsttagare. Där äldre inte själv hade möjlighet att välja vårdform. Där kärnkraftverk stängdes ned trots att det enda alternativet var energi från smutsig tysk och polsk brunkol. Sverige var ett sämre land att leva i då än vad som är fallet idag.

Sveriges borgerlighet tyckte att detta var fel. Vi hade idéer för hur vi skulle kunna skapa ett bättre samhälle. Allians för Sverige bildades och hösten 2006 fick vi se ett maktskifte i Sverige. Sedan dess har mycket positivt åstadkommits. En ny skollag har införts i syfte att bygga en skola med kunskap och ordning och reda i fokus. Det har blivit en större ekonomisk skillnad mellan att arbeta och att inte arbeta. Valfriheten har ökat väsentligt inom välfärden och det statliga ägandet har minskat. Straffen på grova våldsbrott har höjts.

Vi ser i dagsläget hur en trött socialdemokrati försöker hitta sin roll i svensk politik. Viljan att vara det samhällsbärande partiet som alla skulle kunna identifiera sig med ledde slutligen till ideologisk vilsenhet och politisk tomhet. Att förvalta en svällande offentlig sektor och försvara dåligt fungerande bidragssystem blev partiets enda, innehållslösa, idé. Detta har partiet också straffats för i de senaste valen. Såväl 2006 som 2010 framstod Alliansen som ett mer intressant alternativ för väljarna, med en tydligare och mer relevant idé för framtidens samhälle.

Idag ser vi dock att det finns en uppenbar risk för att den svenska borgerligheten går samma öde till mötes. I strävan efter att vara den samhällsbärande kraften är faran stor att idéerna och värderingarna glöms bort. När Sverige går till val år 2014 kommer Alliansen att ha suttit vid makten i åtta år. För att vi åter ska kunna framstå som det självklara alternativet för väljarna krävs idéer om vart vi är på väg och i vilken riktning som samhället bör utvecklas.

Idéer, värderingar och ideologi är grunden för all politik. Därifrån hämtas inspiration och engagemang. Men då Fredrik Reinfeldt talade vid Moderaternas partistämma i Örebro förra helgen gjorde han snarast en poäng av att politik inte ska utgå ifrån idéer, utan istället enbart från forskning, existerande institutioner och genom ”lyssnande”. Detsamma gäller partiets uppmärksammade idéprogram som behandlades vid samma tillfälle. Den historiska möjlighet vi har att föra Sverige i en tydligt mer borgerlig och frihetlig inriktning riskerar att gå upp i rök då Reinfeldts och Moderaternas fokus istället ligger på att förvalta välfärdsstaten och arvet från det socialdemokratiska 1900-talet.

Långsiktighet och ansvarstagande är naturligtvis i grunden någonting gott. Ett samhälle som inte tillvaratar det goda och beprövade riskerar att snart krackelera och fragmentariseras. Detta står dock inte i motsats till att politiken utgår ifrån värderingar och att en tydlig etisk kompass ligger till grund för alla politiska beslut.

Den svenska borgerliga idédebatten måste snart ta ett rejält kliv vidare. Berättelsen om det borgerliga Sverige måste fortsätta bortom jobbskatteavdrag och jämställdhetsbonusar. Det behövs en vital och framåtblickande borgerlig idédebatt, där ett tydligt ställningstagande för marknadsekonomi kombineras med en insikt om att samhällets viktigaste värden inte kan mätas i pengar. De stavas istället frihet, ansvar, flit, gemenskap, medmänsklighet, förtroende och tillit.

Kristdemokraterna har som det enda borgerliga, värderingsdrivna partiet en möjlighet att axla detta ansvar. Vi kristdemokrater tror inte att det finns någon färdig karta över hur framtiden ska se ut. Men utifrån de grundvärderingar som vår ideologi bygger på ställer vi oss ett antal centrala frågor som exempelvis: Vill vi fortsätta leva i ett högskattesamhälle där familjer ständig ges nya pekpinnar om hur de ska leva sina liv? Eller vill vi på allvar få bukt med det höga skattetrycket, stärka familjens och civilsamhällets roll i samhället samt bekämpa kriminaliteten med rättvisa straff och fler poliser?

Kristdemokratin har stor potential att ta på sig ledartröjan i den svenska borgerliga idéutvecklingen. Vi har möjlighet att utveckla den borgerliga berättelsen om Sverige istället för att fastna i att endast förvalta det existerande. Det finns värden som ligger bortom arbetslinjen och betonandet av stabila statsfinanser, och som också är värda att lyfta fram i såväl idédebatten som i praktisk politik.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: