Bostadsmarknaden är sönderreglerad

Det byggs för få bostäder i de svenska storstadsregionerna. Det drabbar främst grupper som inte ännu är etablerade på bostadsmarknaden, där unga personer och studenter är de som är allra mest utsatta. Ibland tvingas människor också att tacka nej till jobb på grund av bostadsbristen, vilket är ett samhällsekonomiskt problem.

De kristdemokratiska bostadsministrarna Mats Odell och Stefan Attefall, har gjort mycket bra för att komma tillrätta med problemen. Det skadliga investeringsstödet har avskaffats, den nya bostadsformen ägarlägenheter har införts, hyressättningen har gjorts mer flexibel och möjligheterna att hyra ut delar av en bostad i andra hand har förbättrats genom skattelättnader.

Förändring tar dock tid. I Sverige har det under de senaste 20 åren byggts ungefär hälften så många bostäder per invånare och år jämfört med i våra nordiska grannländer. Dessutom har Sverige ungefär 55 procent högre byggkostnader än EU-snittet. De statliga subventioner som tidigare s-regeringar infört har på ett effektivt sätt trängt undan privata investeringar och drivit upp kostnaderna. Orimliga regler för nybyggnation har effektivt minimerat landets byggherrars motivation och vilja att bygga nytt. Hyresregleringar och långa handläggningstider för byggnadstillstånd är också orsaker som bidragit tillproblemen. Den svenska bostadsmarknaden är helt enkelt både sönderreglerad och söndersubventionerad.

Det är därför beklämmande att Socialdemokraterna och Veronica Palm nu ropar efter mer lagstiftning, som om det skulle vara lösningen. I SVT:s Agenda sade Palm bland annat att vad som behövs på svensk bostadsmarknad är en ”?fördjupad kommunal försörjningslagstiftning”. Detta ska kombineras med återinförda kostnadsdrivande subventioner.

Har vi hört det förut? Mer lagstiftning och höjda bidrag. Det är Socialdemokraternas lösning på i stort sätt alla samhällsproblem. Skattebetalarnas pengar ska pumpas in i byggbolagen samtidigt som mer lagstiftning ska ge mer byråkrati för kommuner och bostadsbolag.

Vi unga kristdemokrater menar att vad som behövs för att få fart på byggandet istället är det rakt motsatta. Det som måste till är förenklade regler, mindre lagstiftning och snabbare processer för bygglov i kombination med en mer flexibel hyressättning. För att få bukt med den akuta bristen på bostäder bör vi också ytterligare uppmuntra andrahandsuthyrningen, genom att göra det helt skattefritt att hyra ut upp till halva bostaden.

Att ropa efter mer subventioner och lagstiftning är ingen framkomlig väg. Sverige har redan provat den modellen och det har blivit en dyrköpt erfarenhet. Vi behöver en nytänkande och mer flexibel bostadspolitik som speglar det behov som finns. Vi behöver helt enkelt inte mer av samma gamla socialdemokratisk politik som redan misslyckats.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats i Östgöta Correspondenten.

%d bloggare gillar detta: