För få brott utreds av polis

Debattartikel publicerad i Borås Tidning den 5 oktober 2011:

Var fjärde svensk känner sig otrygg när han/hon går genom sin stadsdel efter mörkrets inbrott. Rädslan för att bli överfallen är för många människor som en förföljare i natten. Betydligt fler kvinnor än män känner sig otrygga – och i de större städerna är problemet större än på landsbygden.

Enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet uppger 24 procent av Sveriges befolkning (16–79 år) att antingen de själva eller någon annan i hushållet har utsatts för brott någon gång under det senaste året. Brottsligheten och otryggheten är ett reellt problem i Sverige idag. För att komma tillrätta med denna situation krävs arbete på flera fronter.

Det förebyggande arbetet måste intensifieras. Sverige behöver en politik som betonar det personliga ansvar vi alla har för våra egna liv och handlingar i allmänhet. Det måste helt enkelt till en politik för goda värderingar – för stabila familjer och ett starkare civilsamhälle – och för en skola med kunskap samt ordning och reda i fokus.

Staten måste också vara tydlig med vad som tolereras respektive inte tolereras i samhället och med vad som är rätt och vad som är fel. Detta görs lämpligtvis också genom straffskalor som tar hänsyn till brottsofferperspektivet och är anpassade efter det allmänna rättsmedvetandet.

Därutöver behöver ordningsmakten stärkas – ytterligare. Sedan alliansen tog över makten i Sverige har antalet poliser i landet visserligen ökat från 17 000 till 20 000. Det är bra, men fortfarande finns mer att önska vad gäller såväl den upplevda tryggheten i samhället som när det handlar om andelen brott som klaras upp.

Dagens Nyheter (26/9) har till exempel kartlagt vad som hände med samtliga polisanmälningar som inkom till Stockholmspolisen under en dag, den 22 september 2010. Av de 848 polisanmälningarna har – efter ett år – endast 40 resulterat i fällande domar. 325 av fallen lades till och med ned redan samma dag som anmälan inkom. Att en såpass hög andel av de brott som anmäls inte klaras upp är förstås oacceptabelt.

Att upprätthålla lag och ordning samt garantera medborgarnas trygghet utgör statens absoluta huvuduppgift. Staten måste lyckas med denna uppgift – det är en förutsättning för att medborgarna ska ha förtroende för rättsstaten och ytterst demokratin. En trygg tillvaro för medborgarna kräver att de spelregler som samhället satt upp respekteras.

Vi unga kristdemokrater vill därför på sikt se dubbelt så många poliser som i dagsläget. Det är nödvändigt för att de brott som anmäls faktiskt ska kunna utredas, och även för att polisen ska synas på gator och torg och därigenom skapa en känsla av trygghet.

Många debattörer, främst på vänstersidan, vill skylla brottsligheten på ekonomiska klyftor och nedskärningar i den offentliga välfärden. Visst finns det saker och ting som kan öka risken för att någon ska begå ett brott, men alla människor har i slutändan ett val. Att skylla kriminalitet på externa faktorer är att frånta människor det moraliska ansvar vi har för oss själva och våra medmänniskor.

Den som begår ett brott har fattat ett beslut som man också måste ta konsekvenserna av. Brottsoffret förtjänar upprättelse. Att slippa bli utsatt för brott är, liksom känslan av att kunna gå hem utan rädsla för att bli överfallen, ytterst en fråga om rättvisa.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: