Ett familjevänligt samhälle är målet

Debattartikel publicerad på SvD Brännpunkt den 3 oktober 2011:

”Om den politiska konflikten i familjepolitiken och barnomsorgsfrågor redan är stor, kan jag lova att den kommer att fördjupas. Övriga partier kommer aldrig mer att kunna passa i frågan om huruvida frihet och flexibilitet för föräldrarna ska öka – eller ytterligare omgärdas av politisk styrning.” Så skrev Göran Hägglund på Brännpunkt 30/9.

Så rätt han fick. Inom loppet av bara ett dygn reagerade representanter från två av de övriga regeringspartierna kraftigt på Kristdemokraternas förslag på frihetsreformer. Björn Dahlén (M), ledamot i Moderata ungdomsförbundets styrelse, och Nyamko Sabuni (FP), jämställdhetsminister, replikerar på sina respektive, karakteristiska sätt.

Den som är hemma med sitt barn arbetar inte, påtalar moderaten Dahlén insiktsfullt och illustrerar med ett räkneexempel hur detta påverkar skatteintäkterna på kort sikt. Lite frihet är bra men inte för mycket frihet, skriver Sabuni å sin sida och beskriver hur en folkpartistisk arbetsgrupp under hennes ledning identifierat den optimala nivån av valfrihet.

Gemensamt för de båda allianskollegornas svar är att de sätter sina respektive systembaserade idéer om det perfekta samhället framför människornas och familjernas valfrihet. Det visar med all önskvärd tydlighet den ideologiska skiljelinje som går mellan Kristdemokraterna och de andra allianspartierna.

Vi kristdemokrater kommer under de kommande månaderna att arbeta med att ta fram en reformerad och mera offensiv familjepolitik. Kanske blir vårdnadsbidraget kvar i någon form, kanske blir det inte det. Helt säkert är däremot att vårt partis nya politik på området kommer att innebära mer frihet och valfrihet för familjerna. Det är väldigt viktigt. Dels för att det är efterfrågat bland Sveriges familjer, dels för att vi vet att ökad valfrihet leder till starkare och mer stabila familjer – ett väldigt viktigt fundament i byggandet av det goda samhället.

Resultaten av den empiriska forskningen är nämligen tydliga: barn som växer upp i instabila familjer har generellt lägre betyg i skolan, är mindre benägna att gå vidare till högre utbildningar, har en lägre grad av psykiskt välbefinnande och har större sannolikhet att hamna i arbetslöshet och utanförskap jämfört med barn från mer stabila förhållanden. Starka familjer gynnar med andra ord våra barn och unga, de är bra för samhället i stort och de kommer på sikt också att stärka statskassan.

En ansvarstagande politik måste därför underlätta för familjer att hålla ihop, genom att stärka deras ekonomi och underlätta för dem att planera sin vardag. Lägre skatter och mer valfrihet i barnomsorgen är några sätt att skapa ett mer familjevänligt samhälle.

Vi kristdemokrater tror inte på Moderaternas och Folkpartiets siffer- och kvotsamhälle men den dagsaktuella debatten är i vilket fall uppfriskande! Den illustrerar tydligt skillnaden mellan de krafter som vill bryta ned och splittra familjen och oss kristdemokrater som vill stärka den.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

%d bloggare gillar detta: